Fontænehuset Bornholm

 Fontænehuset Bornholm er et projekt, der startede i januar 2012, og fortsætter til udgangen af 2014.

Fontænehuset Bornholm bygger på den såkaldte Fountain House-model, som har været afprøvet mange steder i Danmark og i resten af Europa. Et Fontænehus er et rehabiliteringscenter. Det er ikke en traditionel behandlingsinstitution, men et arbejdssted, hvor ligeværdighed, åbenhed og omsorg er i højsædet. Modellen tager udgangspunkt i, at trivsel og vækst fremmes af, at den enkelte oplever at være ventet, at være ønsket og at være nødvendig.

Fountain House modellen - eller klubhusmodellen, som den kaldes i Danmark - anvender en særlig terminologi; man er medlem - i modsætning til at være patient eller klient – hvilket understreger, at det er noget, man som borger selv har valgt. Det er frivilligt at komme i et Fontænehus, og når man er der, er man medlem med rettigheder og pligter som i enhver anden forening eller klub.


For mange mennesker er det nødvendigt at have noget at stå op til hver dag. Ligeledes er det vigtigt at lave noget meningsfyldt og gerne en form for arbejde, - stort eller småt, - lidt eller meget.

Citat: ”Ingen kan alt, alle kan noget”

Som medlem er det frivilligt at komme i huset og yde det, man magter. Dvs. man kan komme dagligt, én gang ugentlig eller hvor meget man nu har lyst og overskud til…

Som medlem er du en selvfølgelig del af Fontænehuset, og det arbejde du har lyst at lægge i huset er guld værd.

”Der er brug for dig”,  - alle er ønskede, ventede og nødvendige.

I Fontænehuset samarbejder medlemmer og medarbejdere ligeværdigt og er fælles om alle beslutninger.

Alle hjælpes ad med ”driften af huset” i et arbejdsfælles skab og medvirker til at få dagligdagen til at fungere med de opgaver, der naturligt er i ethvert hus.

Opgaverne foregår i forskellige arbejdsenheder.

Der kan være tale om opgaver såsom madlavning, kontoropgaver samt hus- og havearbejde.

I Fontænehuset Bornholm har vi desuden en genbrugsbutik, som også er en arbejdsenhed med de arbejdsopgaver, der almindeligvis er i en butik.

En oversigt over ugens forløb og hvordan dagene er tilrettelagt, kan du se her.

Medlemmer og medarbejdere i Fontænehuset Bornholm glæder os til at byde mange flere velkomne i huset.

Har du i øvrigt fået lyst til at høre mere om vores spændende hus, er du meget velkommen til at ringe og aftale tid for et besøg.

 

Kontakt Fontænehuset

Fontænehuset Bornholm
Lindevej 5B
3740 Svaneke
56 92 78 50 (tast 2)

fhbornholm@gmail.com

Leder af Fontænehuset er:
Gunvor Poulsen

Fontænehus Bornholms pjece

Bemærk! Hvis din henvendelse indeholder fortrolige oplysninger så benyt sikker post i den blå boks nedenfor

Kontakt os

Sikker e-mail

Klik her hvis der er fortrolige oplysninger. Du skal bruge NemId til denne løsning.

ph@brk.dk

Læs mere om sikker e-mail:

Hvornår skal jeg bruge sikker e-mail? (PDF)

Sådan virker links til sikker e-mail (PDF)