Billede af græs med fliser
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Byggeri Nedrivningspulje

Nedrivningspulje

Nedrivningspuljen er under revidering og der kan derfor ikke søges om tilskud til nedrivning for tiden.

 

 

Tilskud til nedrivning - nedrivningspulje

Der kan søges om tilskud til

  • nedrivning af beboelsesejendomme i det åbne land og i byer med mindre end 3000 indbyggere.
  • nedrivning af erhvervsbygninger i byer med mindre end 3000 indbyggere.

Der gives tilskud på 70 % af udgifterne til nedrivning. Dog kan foreninger uden økonomisk formål opnå 100 % i tilskud til nedrivning.

Derudover gives tilskud til

  • samlet beboelse og erhverv uden for byer.

Der gives 70 % tilskud til nedrivning af beboelsen og 40 % tilskud til erhvervsdelen.

Bygningerne vurderes ud fra kriterierne:

• Byggeteknisk tilstand, herunder nedbrudte bygningsdele, svigt i bærende konstruktioner, tagkonstruktioner, tekniske installationer mv.
• Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, herunder huller i gulv og tag, der ved en forværring kan udgøre en fare samt råd og svamp, som skader bygningen og kan skade indeklimaet.
• Synlighed i landskabet.

Ansøgningsskema til tilskud til nedrivning 

 
 

Vejledning og skemaer

Vejledning til tilskudsordninger vedr. byfornyelse dec 2017.pdf

Du finder link til ansøgningsskemaerne under den enkelte ordning.

Der kan ikke længere søges om tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse eller indretning af byrum.

Vedr. byggeaffald

Når der anmeldes nedrivning skal der udfyldes "Bilag for nedrivning - der kræver anmeldelse" for at der kan udbetales tilskud.

Når nedrivningen er udført skal der  indsendes vejesedler eller anden dokumentation for bortskaffelse af affald i overensstemmelse med det, der er angivet i bilaget - eller efterfølgende rettet.

Du er som ansøger ansvarlig for at få indhentet disse fra entreprenøren.

Byfornyelse

Tilskuddene til nedrivning mv. følger reglerne i byfornyelsesloven.

Find byfornyelsesloven på retsinformation.