Billede af dreng i vindueskarm
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Byggeri Tilskud til istandsættelse

Tilskud til istandsættelse

NB! Puljen er lukket og det er ikke muligt at søge. 
Søg istedet tilskud hos energistyrelsen - link til energistyrelsen

Der er oprettet en tilskudsordning, hvorfra der kan opnås tilskud til udskiftning eller renovering af døre og vinduer eller isolering. Isoleringen skal være en del af en samtidig istandsættelse af klimaskærmen. Ordningen retter sig mod private boliger i mindre byer eller det åbne land. Formålet er at give et løft af nogle af de ældre boliger samt at energiforbedre disse.

Kriterier der skal opfyldes for at søge:

  • ejer skal selv bo i boligen,
  • bygningen skal være fra før 1960
  • boligen skal have energimærke D-G
  • være beliggende i mindre by (op til 4000 indbyggere) eller i det åbne land. 

Der kan søges om tilskud på mellem 20.000 kr. og 40.000 kr., dog maksimalt 40 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Der kan søges én gang pr. ansøger/bolig.

Der må ikke indgå udgifter, som dækkes af anden støtte, forsikring, rabat eller lign. Det gælder også udgifter, som anmeldes over skat via "bolig-job-ordningen".

Hvordan søges der om tilskud?

  • Læs først vejledningen igennem og se om dit projekt opfylder kravene.
  • Indhent tilbud på arbejdet - se krav hertil i vejledningen.
  • Hav alle bilag klar.
  • Udfyld ansøgningsskemaet, kontroller oplysningerne og send det. 


Ansøgningsskema

Du søger om tilskud digitalt. Husk at have nemid og bilag klar - læs mere i vejledningen.

Ansøgning om tilskud til døre/vinduer eller isolering:

Ansøgningsskema (åbner i nyt vindue)

Sammen med ansøgningsskemaet skal der indsendes en erklæring vedr. løn og arbejdsvilkår som underskrives af dig som ansøger/bygherre samt af virksomheden.

Erklæring vedr. løn og arbejdsvilkår.pdf

 

 

Kontakt

For spørgsmål om tilskudsordningen kontakt Rocio Jensen på 56 92 14 65.

For spørgsmål om byggeri, herunder tilladelser efter bygningsreglementet eller bevarende lokalplaner kontakt BYG kundecenter

Billede af dreng i vindueskarm

Vejledning

Læs vejledningen godt igennem inden du søger om tilskud.

 

 Vejledning tilskud til istandsættelse af private boliger juni 2021.pdf

Statens bygningspulje

Det forventes at energistyrelsen i løbet af foråret 2021 melder en ny tilskudspulje ud som søges via sparenergi.dk

Tilskud fra bygningspuljen kan anvendes til en række boligforbedringer fx varmepumper og udskiftning af vinduer.

Fra bygningspuljen kan opnås tilskud til private boliger – også de, der er beliggende i byer med mere end 3000 indbyggere.

I den kommunale pulje - beskrevet her på siderne - kan der ud over tilskud til udskiftning af døre og vinduer også opnås tilskud til renovering af eksisterende.

Hvilken pulje, der er mest fordelagtig at søge i forhold til de konkrete arbejder, er op til den enkelte boligejer.

Der må ikke opnås tilskud fra begge puljer til de samme arbejder.

Læs mere om bygningspuljen på energistyrelsens side sparenergi.dk

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med NemID eller MitID...

Støtte til bolig- og energirenovering (BORGER)

DP-small.png