Skovsti
Del på facebook

Det gør kommunen

​Introtekst til Det gør komminen

​Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarkskort er udpegningen af et sammenhængende naturnetværk på Bornholm, som omfatter 
eksisterende og potentielle naturområder og økologiske forbindelser.
Indenfor Grønt Danmarkskort gælder følgende politiske målsætninger:

Kvaliteten af eksisterende lysåbne naturtyper skal bevares og forbedres
Biodiversiteten skal forbedres gennem naturgenopretningsprojekter
Naturområder skal gøres større og mere sammenhængende til fordel for dyr, planter og friluftsliv
Der skal være mere vild og ikke plejekrævende natur samt urørt skov på Bornholm

Grønt Danmarkskort findes i Kommuneplan 2020 og fungerer som et strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj på naturområdet, der også kan anvendes af staten, foreninger og fonde, som grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser.


Et landskab, hvor naturområderne er sammenhængende eller ligger tæt på hinanden, giver mulighed for vandring og spredning af vilde dyr og planter og sikrer en mere robust natur.

Læs mere om Grønt Danmarkskort og se flere detaljer på denne side på brk.dk


Den Grønne Bølge 

Den Grønne Bølge har til formål at skabe et sammenhængende natur- og friluftslandskab gennem det indre af Bornholm. Området udgør en væsentlig del af Grønt Danmarkskort i kommuneplanen. Her findes øens største sammenhængende skov- og naturområder, men nogle steder er den naturmæssige kvalitet og sammenhæng utilstrækkelig. Det gælder skovområder bestående af ren produktionsskov og områder præget af intensiv landbrugsdrift. Her er og leve- og spredningsvilkårene for dyr og planter stærkt forringet 
og biodiversiteten faldende. 

Området rummer et stort potentiale for at forbedre forholdene for natur og biodiversitet. Bornholms Regionskommune arbejder gennem planlægning og naturforbedrende tiltag på at styrke ”bølgens” naturmæssige sammenhæng og give plads til mere vild natur.
Foto relateret til artiklen


Den Grønne Bølge omfatter Bornholms store skov- og plantageområder og en mosaik af småskove, naturområder og landbrugsarealer. Læs mere om
Den Grønne Bølge på denne side på brk.dk


Biodiversitetspuljen


Link til Biodiversitetssiden


Vilde vejkanter


Kommer tekst


Naturpolitik


Link til kommunens naturpolitik