Generelt om dagtilbud

Her kan du se overordnede rammer, politikker og projekter, som er gældende for hele dagtilbudsområdet.

​Faglige kvalitetsoplysninger

 

Regeringen og KL har indgået en aftale, der betyder, at alle kommuner hvert andet år, skal udarbejde faglige kvalitetsoplysninger for dagtilbudsområdet.

Kvalitetsoplysningerne skal

  • Sikre en overordnet og systematisk styring af kvalitetsudviklingen
  • Synliggøre kvaliteten i forhold til børnenes trivsel, udvikling og læring
  • Sikre helhed og sammenhæng i kerneydelserne
  • Sikre dokumentation og opfølgning
  • Fungere som et dialog- og udviklingsredskab
  • Udgøre bestanddelen af det pædagogiske tilsyn
  • Fungere som et ledelsesværktøj

Bornholms Regionskommune er i gang med at indføre et nyt system til registrering af kvalitetsoplysninger. Arbejdet forventes færdigt inden udgangen af 2016

Forældreindflydelse

Forældre skal sikres indflydelse på deres børns ophold i dagtilbud. I hvert distrikt er der en distriktsbestyrelse og i hver afdeling er der et forældreråd. En styrelsesvedtægt sætter rammerne for både distriktsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde.
 
Vil du læse styrelsesvedtægten, kan du hente den her

​Politikker og regler

 
Børnepolitik
 
 
 
 
Regler for badning i svømmehal og ved strand 

Førstehjælp

Det skal være trygt, at være barn, forældre og medarbejder i de bornholmske dagtilbud, derfor er det obligatorisk, at alle medarbejdere tager grundlæggende kursus i førstehjælp, dette foregår i samarbejde med Bornholms Brandvæsen, som står for uddannelsesforløbene. Hver enkelt medarbejder får et certifikat der dokumenterer, at uddannelsen er taget. Hvert andet år skal alle medarbejdere på opfølgningskursus.