Del på facebook

Tilsyn

​Tilsyn med dagtilbud

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune fører tilsyn med de kommunale og private dagtilbud jf. kommunernes tilsynsforpligtelse i retssikkerhedslovens § 16 og dagtilbudslovens § 5.
Tilsynet med dagtilbud har til hensigt, at sikre, at pædagogisk praksis og børns pasning i dagtilbud, lever op til lovgivningen og er i overensstemmelse med det serviceniveau, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen.
Tilsynet er en lovmæssig sikring, af den pædagogiske praksis og er et vigtigt led i den fortsatte udvikling af kvaliteten i kommunens dagtilbud.
Tilsynet er dialogbaseret og foretages en gang om året pr. institution vekslende mellem anmeldt og uanmeldt tilsyn.