Forside 10. klasse

10. klasseskolen

10. klasseskolen er en del af Ungdomsskolen som er en selvstændig organisation forankret i Center for Skole, Kultur og Fritid. 10. klasseskolen indbefatter flere lovgivninger,folkeskoleloven og folkeskoleloven om 10. klasse, samt loven om social service.

10. klasseskolen

​I Bornholms Regionskommune er alle 10. klasser samlet på én
skole. Det giver dig, der vælger at gå i 10. klasse, mulighed for
et spændende skoleår, hvor du kan møde nye kammerater 
På 10. klasseskolen vil du opleve et skoleår i et dynamisk ungdoms- og uddannelsesmiljø, som bygger på faglighed, ansvar og medbestemmelse, hvor tillid og respekt er nøgleord. Dit 10. skoleår er også det år hvor du bliver fagligt klar og afklaret i forhold til dit valg af ungdomsuddannelse.
 
Lyst og interesse skal være grundlæggende for dit valg, derved
får du et bedre udbytte af undervisningen. Vi forventer, du
deltager aktivt og lever op til de krav, vi stiller til dig om
engagement og mødepligt.
 
vores hjemmeside kan du orientere dig om de mange spændende tilbud, som du kan vælge på 10. klasseskolen. 
 
Vi glæder os til at se dig!
Personalet på 10. klasseskolen

 

Indhold og metode
10. klasseskolen består i skoleåret 2015/2016, af 6 klasser. På 10. klasseskolen arbejdes der progressivt med undervisningsdifferentiering, herunder holddeling i matematik, dansk og sprog. Ved flere af disse forløb praktiseres 2-lærerordning, brug af undervisningsassistenter og undervisning på mindre hold. Det sociale liv vægtes højt og der er flere studieture til bl.a. København og Berlin. Temafaget afvikles hver torsdag hvor elevernes valg er styret af lysten til en anderledes faglighed.
Skolen tilbyder hver morgen gratis morgenmad, til elevgruppen, samt gratis frugt til alle elever i den første pause.
 
De 3 uddannelsesretninger
10. klasseskolen har 3 følgende uddannelsesretninger:
 • GYM10 er for de elever som påtænker en gymnasial ungdomsuddannelse efter 10. klasse
 • EUD10 er for de elever som påtænker en erhvervsrettede ungdomsuddannelse efter 10. klasse
 • FLEX10 er for de elever som er uafklarede i henhold til kommende valg af ungdomsuddannelse og ønsker en traditionel 10. klasse
Alle 3 uddannelsesretninger er adgangsgivende til en gymnasial ungdomsuddannelse.
Temafag
Elever på 10. klasse vælger blandt følgende valgfag:
 • Sport & Outdoor
 • Science & Medie
 • Medie
 • Musik & Produktion
 • Mennesker & Samfund
 • Billed- & Kunst
 
Valgfag og andre fag
 • 4 lektioner Fortsættersprog tysk/fransk
 • 2 lektioner Fysik/kemi
 • 2 lektioner Ekstra dansk
 • 2 lektioner Ekstra matematik
 • 2 lektioner Ekstra engelsk
 • 2 lektioner Actionteam
 • 2 lektioner Techlab - matematik & fysik
 • 2 lektioner Fotomanipulation & digital art
 • 2 lektioner Musikproduktion

 

Derudover tilbyder skolen også:
 • Dag- & Skoletilbud (DASK) - undervisningstilbud for psykisk skrøbelige unge
 • Klasser for elever med særlige behov

 

Fælles for alle elever – er der mulighed at deltage i:

 • Brobygning
 • Praktik
 • Studiebesøg, skolerejse m.fl.
 • IU – individuel undervisning indenfor fagene dansk, engelsk og matematik
 • Techlaboratoriet – fysik og matematik på højt niveau på HTX
UU-vejlederne (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og lærerne har et tæt samarbejde med eleverne, UU- vejlederne og lærerne arbejder tæt sammen i forbindelse med elevernes valg af brobygning samt praktikforløb. Der er tilknyttet psykolog, ungementor & socialrådgiver, som har åben anonym rådgivning mandag & onsdag kl. 11.30-13.00.

Karaktergivning/gennemsnit

 

Ledelse/Afdelinger

Ungdomsskoleleder
Groa Bille Brahe
Telefon 56 92 32 73 / 30 18 17 43
 
Leder af 10. klasseskolen
Bent Nørregaard
Telefon 56 92 32 76 / 30 18 04 03
 
Sekretær
Hanne Kjøller
Telefon 56 92 32 70 / 30 18 04 04 
 
Sekretær
Heidi Sonne Sørensen
Telefon 56 92 32 70 / 30 18 04 05

Bestyrelsen

Bestyrelsen er sammensat af medlemmer fra kommunalbestyrelsen, ledelserne fra øens ungdomsuddannelser, medarbejder, elevråd og forældrerepræsentanter, samt LO og DA Bornholm. Det er bestyrelsens vision, gennem bestyrelsens arbejde, at styrke overgangen fra 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Herunder også fokus på folkeskolen, og om muligt, ikke kun brobygge fremadrettet, men også bagudrettet.
 
Her er det bestyrelsens repræsentanter som skal kvalificere bestyrelsens pædagogiske diskussioner og indsamling af best-pratice. Dette set gennem et elev, forældre- og skoleperspektiv.
 
 

Kontakt

10. klasseskolen
Vibegårdsvej 5
3700 Rønne
Telefon 56 92 32 70
10klasseskolen@brk.dk

EANnr.: 57 98 00 99 73 535

           

For mere info...

 

http://10ks.skoleporten.dk/sp

 

Dokumenter

Beredskabsplan.pdf - folder