Billede af børn med skoletasker

Rønneskolen

 

Rønneskolen er Bornholms største skole. Skolen ligger i Rønne, og består af to  afdelinger: Søndermark og Åvang, som begge har 0.-9. klasse.

 

Rønneskolen blev grundlagt i 2008, da man sammenlagde de tre skoler Østre skole, Søndermarkskolen og Åvangskolen.  Sammenlægningen skete i forbindelse med en ny struktur på skoleområdet, hvor antallet af skoler på Bornholm blev reduceret fra 13 til 4.

Herunder kan du læse mere om skolens værdier, principper og ombygning.

Vores værdier og fokusområder

På Rønneskolen arbejder de ansatte, forældre og børn i fællesskab for at skabe et godt miljø med følgende værdier:

  • Anerkendelse og respekt
  • Tydelighed og åbenhed
  • Tillid, ansvarlighed og fællesskab
  • Trivsel og tryghed
  • Demokrati og medindflydelse

Du kan læse mere om Rønneskolens fokusområder ved at klikke her.

Hvad er vores principper?

Her kan du finde alle Rønneskolens principper:

1. Værdiregelsæt

2. Dannelse af børnhaveklasser

3. Indskrivning

4. Klassesammenlægninger

5. Faglig fordybelse

6. Hjemmearbejde

7. Undervisningens organisering

8. Urolige elever

9. Vikardækning

10. Åben Skole

11. Forældreansvar

12. Forældreklager

13. Klassekasser

14. Kommunikationspolitik

15. Skole-hjem

16. Cykelhjelm

Hvordan er vores karaktergennemsnit?

Du kan se karaktergennemsnittet for Rønneskolen ved at klikke her.

Hvem sidder i ledelsen?

Andreas Grosbøll, skoleleder og leder af  afdeling Søndermark (overbygning)
Tlf: 5692 3104
Email: Andreas.Grosboell@brk.dk

Heidi Jørgensen, leder af afdeling Søndermark (overbygning)
Tlf: 5692 1262
Email: Heidi.Joergensen@brk.dk

Tina Duermin Johansen, leder af afdeling Søndermark (mellemgruppen)
Tlf: 5692 3220
Email: Tina.Duermin.Johansen@brk.dk

Morten Warming, leder af afdeling Søndermark (SFO + indskoling)
Tlf: 5692 3102
Email: Morten.Warming@brk.dk

Gitte Lykkegaard, leder af afdeling Åvang (overbygning)
Tlf: 5692 3209
Email: Gitte.Lykkegaard@brk.dk

Susanne Dam, leder af afdeling Åvang (mellemgruppe)
Tlf: 5692 3153
Email: Susanne.Dam@brk.dk

Hanne Vesth, leder af afdeling Åvang (SFO + indskoling)
Tlf: 5692 3152
Email: Hanne.Vesth@brk.dk

Vil du vide mere om skolebestyrelsen?

Skolebestyrelsen på Rønneskolen består af 7 forældrevalgte medlemmer samt en medarbejder og en elev fra hver afdeling. 3 af de forældrevalgte medlemmer er formændene fra afdelingsrådene på hver afdeling.
 
Årshjul
 

Årsberetninger

Skoleåret 2016-2017
Skoleåret 2015-2016
Skoleåret 2014-2015
Skoleåret 2013-2014
Skoleåret 2012-2013

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev 13-06-2016
Høringssvar vedr. skolestrukturens fase II
Nyhedsbrev 09-10-2014
Nyhedsbrev 02-01-2014
Nyhedsbrev 11-06-2013
 

Dagsordner

Dagsorden 07-02-2017
Dagsorden 25-01-2017 (ekstraordinært)
Dagsorden 12-01-2017
Dagsorden 13-12-2016
Dagsorden 15-11-2016
Dagsorden 06-10-2016
Dagsorden 06-09-2016
Dagsorden 08-06-2016
Dagsorden 10-05-2016
Dagsorden 07-04-2016
Dagsorden 09-03-2016

Referater

Referat 14-06-2017
Referat 02-05-2017
Referat 18-04-2017 (ekstraordinært) samt bilag
Referat 06-04-2017
Referat 08-03-2017
Referat 07-02-2017
Referat 12-01-2017
Referat 13-12-2016
Referat 15-11-2016
Referat 06-10-2016
Referat 06-09-2016

Referat 08-06-2016
Referat 10-05-2016
Referat 07-04-2016
Referat 09-03-2016 
Referat 09-02-2016
Referat 07-01-2016
Referat 09-12-2015
Referat 10-11-2015
Referat 07-10-2015
Referat 09-09-2015
Referat 16-06-2015

Hvad skal bygges om?

Byggeproces Søndermark

Bilag 1 Fagområdeoversigt_søndermark_STUE

Bilag 2 Fagområdeoversigt_søndermark_1.SAL

Bilag A Søndermark humanistisk

Bilag B 1 Søndermark Indskoling SFO

Bilag B 2 Søndermark  indskolingSFO

Bilag C 1 Søndermark  naturfaglig

Bilag C 2 Søndermark  Naturfag elevgruppe

Bilag C 3 Søndermark naturfaglig præ

Bilag D Søndermark Personalearbejdspl

Bilag E Søndermark Praktisk Musiske

Bilag F Søndermark PLC

 

Byggeproces Åvang

Bilag 3 Fagområdeoversigt_åvang_sfo_indskoling_STUEPLAN

Bilag 4 Fagområdeoversigt_åvang_nordfløj_KÆLDERPLAN

Bilag 5 Fagområdeoversigt_åvang_nordfløj_STUEPLAN

Bilag 6 Fagområdeoversigt_åvang_nordfløj_1.SAL

Bilag 7 Fagområdeoversigt_åvang_nordfløj_2.SAL

Bilag G Åvang  Humanistiske arbejdsg

 
Bilag H 2 Åvang  indskolingSFO
 
 
 
 
 
 
Bilag L Åvang PLC Læringscenter
 
 
 
 
 

Kontakt

Rønneskolen roenneskolen@brk.dk EAN: 5798009989628


Overbygning på Østre
Pingels Allé 31 - 3700 Rønne 5692 3200

Søndermark
Smedeløkken 5 - 3700 Rønne 5692 3100 soendermark@brk.dk

Åvang
Merkurvej 12 - 3700 Rønne 5692 3150 aavang@brk.dk

Link til afdelinger

Søndermark

Åvang