Del på facebook

Familiebehandlingen

​Familiebehandlingen dækker forskellige typer af familierettede indsatser, der har til formål at bevare familien samlet, samt at øge forældrenes kompetencer til at styrke forældre/barn relationen.

​Hvem er målgruppen?

Målgruppen i familiebehandlingen er forældre med børn i alderen 5-18 år, og hvor børnene er i målgruppen "Børn med væsentlige behov for støtte" og "Børn i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade på sundhed og udvikling".

Målgruppen for familiebehandling kendetegnes typisk ved at være familier:

 • hvor familiedynamikken medfører, at barnet/den unge mistrives
 • med vanskeligheder af social, psykisk og/eller samspilsmæssig art, hvor problemerne kommer til udtryk i form af vanskeligheder for barnet/den unge, og hvor det anses for relevant at sætte behandlingsmæssigt fokus på samspillet i familien
 • i skilsmisser, hvor skilsmissen har så negative følgevirkninger for barnets/børnenes trivsel og udvikling, at barnets forbliven i hjemmet er truet
 • hvor den unge har alvorlige teenageproblemer, fx. misbrug, selvdestruktion mv.

Vi lægger vægt på:

 • at familien skal have vilje og evne til forandring
 • at forældrene skal kunne reflektere over egen situation
 • at familien skal kunne omsætte råd og vejledning fra familiebehandlingen til praksis i familien og have kompetencer til at skabe og fastholde udvikling i familien
 • at der altid tages udgangspunkt i den familiemæssige situation (ressourser og udfordringer), for på denne måde at få afklaret, hvilken indsats, der bedst understøtter familien i at kunne håndtere børnenes udvikling og trivsel

Hvor ligger Familiebehandlingen?

Familiebehandlingen er en del af Børne- og Familiehuset, men holder til i selvstændige lokaler på Pingels Allé 31 i Rønne. 

Hvordan er Familiebehandlingen indrettet?

Familiebehandlingen har til huse i administrationsbygningen i det gamle Østre Skole, Pingels Allé 31. Huset er indrettet med kontorer, samtalerum både større og mindre samt køkkenfaciliteter. Både Familiehuset (børn i alderen 0-5 år) og centerets socialpsykologer deler denne adresse med familiebehandlerne.

Hvordan arbejder vi?

Familiebehandlingen kan omfatte forskellige aktiviteter, for eksempel:

 • samtaler med familien
 • gruppeforløb
 • familiekurser 
 • observation
 • familieaktiviteter
 • redskaber til hensigtsmæssige samspilsformer, indbyrdes relationer, familieroller og opdragelsesmetoder 

Hvordan får man tilbud om familiebehandling?

For at få bevilget familiebehandling skal man indstilles af sagsbehandler. Indstillingen foretages af sagsbehandler med baggrund i en konkret, individuel vurdering og med udgangspunkt i resultaterne af en børnefaglig undersøgelse (§50-undersøgelse). 

 

Kontakt

Familiebehandlingen
Pingels Allé 31
3700 Rønne

Leder
Henrik Salinas
henrik.salinas@brk.dk
Telefon: 30 18 20 85