Del på facebook

Familiehuset

​​​​Familiehuset modtager familier, der har fået barn eller som venter barn. Familier, der har behov for støtte til at varetage forældrerollen.

​Hvem er målgruppen?

Målgruppen er børn i alderen ufødt til 5 år og deres familier, hvor barnet vurderes at have væsentlige behov eller har en åbenbart risiko for at lide alvorlig skade på sundhed og udvikling. 

Hvad tilbyder Familiehuset?

Familiehuset har tilknyttet 4 familiebehandlere/terapeuter, en psykolog på deltid og en chauffør, der henter familierne ved behov. Familiehuset har plads til 7 familier.

Der er ligeledes en mødregruppe for sårbare mødre. Mødregruppen er et samarbejde med sundhedsplejerskerne og de mødes en gang om ugen.

Derudover kan der også være specialterapeutiske forløb i Familiehuset.

Hvordan arbejder vi?

I Familiehuset arbejder vi med at styrke forældrene i at udvikle egne ressourcer til at drage omsorg for deres børn og deres egne liv på en udviklingsfremmende måde.

Formålet er at levere en målrettet og sammenhængende indsats for børnene og deres familier, således at forældrene udvikler deres kompetencer som forældre.

Metoder

Behandlingen tilrettelægges efter familiens nærmeste udviklingszone og der kan indgå; Marte Meo, forældretræningskursus i Circle of Security, Theraplay, Narrativ terapi, legeterapi, psykologiske samtaler, pædagogisk rådgivning, vejledning og undervisning.

Hvordan får vi plads?

Behandling i Familiehuset er en visiteret ydelse fra myndighedsafdelingen i Center for Børn og Familie.

Mødregruppen er ikke en visiteret ydelse, men du kan blive henvist til den via jordemoder, sundhedsplejen eller ved direkte kontakt til Familiehuset.

Hvordan er forløbet?

Efter en bevilling på indskrivning i Familiehuset vil der være et opstartsmøde og der vil blive udarbejdet en udviklingsplan ud fra handleplanen.

Efter 3 måneder vil der blive udarbejdet en ICS status og herefter revideres handle- og udviklingsplanerne.

Handle- og udviklingsplanerne vil herefter blive løbende evalueret og tilrettet.

Forløbet afsluttes når målene er nået eller hvis familien ikke profiterer tilstrækkeligt af behandlingen.

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Kontakt til Sundhedsplejen og Familiehuset (Borger)


DP-small.png

Kontakt

Sundhedsplejen og Familiehuset
Ullasvej 23
3700 Rønne

Telefon: 56 92 42 00

Antal pladser
Familiehuset: 7 familier

Leder
Katja Hansen
sundhedsplejenogfamiliehuset@brk.dk
Telefon: 56 92 40 89

Sikker e-mail: Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, er det vigtigt, at du sender via Send Digital Post i den grå boks. 
 
På Digital Post logger du ind med MitID, og du er sikker på, at din henvendelse bliver krypteret.