Del på facebook

Støtte og indsats

Hvis din familie og barn har vanskeligheder, der kræver lidt mere intensiv hjælp, kan sagsbehandleren på baggrund af en undersøgelse, sammen med dig og familien, finde frem til relevant hjælp. Sagsbehandleren visiterer til relevant tilbud i henhold til Serviceloven.

Der skelnes mellem:
 • Kompetente børn
 • Kompetente børn med midlertidig risiko for trivselsproblemer
 • Børn med særlige behov af kronisk eller længerevarende karakter
 • Børn med væsentligt behov for særlig støtte
 • Børn med åbenbar risiko for at lide alvorlig skade
For børn med særlige behov skal problemerne løses inden for de almindelige tilbud (skole, daginstitution, PPR med videre) eventuelt suppleret med rådgivning fra Familiecenteret.

Børn med væsentligt behov skal i udgangspunkt blive i eget hjem med støtte.

Børn i åbenbar risiko, skal som udgangspunkt anbringes, men kan også støttes i netværket.

Du kan læse mere om Bornholms Regionskommunes anbringelsesgrundlag i bilag til Børne- og Skoleudvalgets behandling den 1 februar 2011.

De relevante tilbud finder enten sted ud fra regionskommunens egne tilbud eller etableres ved samarbejde med andre.

Familiebehandling

Der udarbejdes en foreløbig behandlingsplan, der beskriver hvordan indsatsen skal tilrettelægges i de første 3 måneder (hvilke metoder der anvendes og hvordan indsatsen koordineres​).

Behandlingsplanen revideres efter 3 måneders introduktionsforløb.

Indsatsen kan etableres som:

 • Et praktisk pædagogisk tilbud i hjemmet
 • Et familiebehandlingsforløb
 • Et familieterapeutisk forløb i lokalerne på Almegårds kaserne.
 • Et samtaleforløb primært rettet mod forældrene.

Anden form for indsats

Herudover kan der etableres:

 • Døgnophold for barn og familie
 • Aflastning (Familier eller institution)
 • Fast kontaktperson
 • Anbringelse uden for hjemmet
 • Formidling af praktiktilbud

Regionskommunens egne tilbud omfatter:

 

Kontakt

Center for Børn og Familie
Telefon 56 92 42 00
bf@brk.dk

telefontid hver dag  mellem 9.00-11.30

Indeholder henvendelsen personfølsomme oplysninger brug sikker mail (du skal have installeret et certifikat for at sende sikkert):

sikkerpost@brk.dk

 
Socialrådgiverne træffes kun i begrænset omfang på tirsdage.
 
Du kan altid benytte kommunens hovednummer som er: 56 92 00 00