Del på facebook

Projekter

Socialpsykiatrien er i gang med flere forskellige udviklingsprojekter, som du kan læse om på denne side:
 

Bevægelse gennem kultur

I perioden 2015-2017 gennemførte socialpsykiatrien et kulturprojekt, der handlede om at bruge kultur som led i støtten til personer, der lider af psykisk sygdom. Vi har bl.a. startet et kor på botilbuddet Kommandanthøjen, vi har udskiftet udstyret i Midtpunktets øvelokale til gavn for vores band, vi har tilbudt borgerne undervisning i at tegne og male, vi har været i teatret, afholdt fester og meget mere.
 
 

Projekt TABLO

I 2015-2018 er vi med i EU-projektet TABLO. Projektets mål er at udvikle en internetplatform, hvor professionelle kan lære, hvordan man kan inddrage kunst og kultur i arbejdet med forskellige målgrupper. Klik nedenfor for at gå til projektets hjemmeside.
 
 

Projekt frivillig Peers - et samarbejde med Sindbornholm

Psykiatri og Handicap har i samarbejde med SindBornholm fået puljemidler fra socialstyrelsen til at uddanne 10 frivillige peers til at suplere socialpsykiatriens øvrige tilbud.
De frivillige Peers har alle selv erfaringer med psykisk sygdom. Alle kan tage kontakt til Sind Bornholm og få kontakt til Peernetværket på Bornholm, hvis man selv eller nogen man kender har brug for en at tale med, der selv har erfaringer med psykisk sygdom.
Peer betyder ligemand til ligemand og vores Peers er tilknyttet Region Hovedstadens Peernetværk.
 

Projekt LÆR AT TACKLE Angst og depression for unge

Psykiatri og handicap deltager i sundhedsstyrelsens unge projekt LÆR AT TACKLE angst og depression for unge mellem 15 og 25 år i 2018.

Der er uddannet 2 instruktører der selv har erfaring med angst og depression på sundhedsstyrelsens instruktør kursus. de kører sammen med vores koordinator udviklingskonsulent Lulu Jacobsen 2 kurser. det første kører i foråret 2018 og det næste i efteråret 2018.

Alle der har kendskab til unge med angst og depression har mulighed for at kontakte os og høre om mulighederne for at de unge kan deltage.

De unge kan også selv henvende sig til Lulu Jacobsen 21309655

Deltagelse på kurset kræver ingen visitering og diagnose er heller ikke et krav.

 

Kontakt

Ønsker du yderligere information om projekterne i socialpsykiatrien, så kontakt

 

Lulu Jacobsen

udviklingskonsulent

lulu-ann.jacobsen@brk.dk

21 30 96 55

Leder af botilbuddet på Kommandanthøjen:
Line Jeppsen tlf. 56 92 76 40