Kvinde der ligger på en træningsbold
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Psykiatri og Handicap Støtte Særlige former for behandling

Særlige former for behandling

​​​​I serviceloven er der en særlig bestemmelse, § 102, som siger, at kommunen kan give tilbud af "behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning".

Du kan i kvalitetsstandarden herunder læse om, hvordan Bornholms Regionskommune bruger denne bestemmelse:

Godkendt kvalitetsstandard-Behandling efter Serviceloven § 102.docx 

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Særlige former for behandlinger (borger)


DP-small.png