Logo
Del på facebook

Om Plantagen

​Samarbejder

Ved siden af vores fremstilling af diverse produkter til salg har vi gang i en række projekter, hvor vi samarbejder med lokale landmænd og erhvervsdrivende: 

Høns
I samarbejde med Henrik Ipsen, Svaneke Æg og Grønt ApS, har vi udsat 220 økologiske høns i vores æbleplantage. Hønsene roder rundt i græsset og spiser størstedelen af de skadedyr, som ellers ville angribe æblerne. 

Bier
Ud over vores egne bier passer vi omkring et halv hundrede bistader for en frøavler, Torben Ipsen fra Kuregaard. Vi sørger for, at bierne trives og ikke sværmer – dvs. forlader deres bistade. Flere gange ugentligt tager vi ud og tilser bierne og fodrer dem om nødvendigt med sukkervand. 

Sommerfugleparken
I Sommerfugleparken i Nexø har vi opsat en transparent bikasse, som giver de besøgende mulighed for at betragte biernes liv på tæt hold. Uden risiko for at blive stukket. 

Grise
I efteråret passer vi en håndfuld fritgående grise for Hallegård. De får lov til at gå og fouragere frit i vores køkkenhave og bidrager på den måde til sædskiftet.  

Black Soldier Flies
Vi deltager i et projekt med produktion af Black Soldier Flies, hvis larver kan bidrage med masser af protein i husdyrfoder. Projektet er endnu i sin vorden, men vi forventer, at vi i løbet af foråret 2016 etablerer en koloni af fluerne.  

 

Plantagereglement

De centrale retningslinjer for Plantagens virke kan formuleres i 10 paragraffer, som samlet udgør et "Plantage-reglement".

  1. Meningsfuldt arbejde er vigtig del af den næring, som får mennesker til at trives og gro. 
  2. På Plantagen har dit arbejde en værdi. Resultatet af dit arbejde er til gavn og glæde for andre.
  3. Vi føler ansvar for hinanden. Som ny medarbejder på Plantagen bliver du i høj grad introduceret af andre medarbejdere. Senere skal du selv være med til at lære nye op.
  4. Det er det meningsfyldte arbejde, som er i fokus på Plantagen. Vi beskæftiger os ikke med ren beskæftigelsesterapi, men fremstiller produkter som kan sælges ud af huset.
  5. Vi hjælpes ad for at nå vores fælles mål!
  6. Ros og anerkendelse – når det er berettiget - er vigtige elementer i dagligdagen.
  7. Humor og glæde er vigtigt. Vi gør, hvad vi kan, for at holde humøret højt, mens vi får noget fra hånden.
  8. Vi accepterer, at fejl kan og vil opstå. Når der er sket en fejl, hjælper vi hinanden med at finde andre og mere hensigtsmæssige måder at løse opgaven på.
  9. På Plantagen holder vi de nødvendige møder. Og kun de nødvendige.
  10. På Plantagen forsøger vi at hjælpe medarbejderne med at håndtere de problemer, de måtte have uden for arbejdspladsen.

Historie

Plantagen er en udløber af projektet ’Bivognen’, der begyndte i 2003. Udgangspunktet var honningproduktion, men det blev hurtigt udvidet med en produktion af cider og most. Det førte til etableringen af Bornholms Mosteri - et kommunalt beskæftigelsesprojekt for psykisk sårbare. Mosteriets produkter opnåede stor popularitet, og i 2013 blev projektet privatiseret.

Bornholms Mosteri kører i dag videre med stor succes. Det ejes af Michelin-restauranten Kadeau og fiskerivirksomheden Espersen. Halvdelen af virksomhedens medarbejdere arbejder på særlige vilkår.

Plantagen blev etableret i 2013 i forlængelse af privatiseringen af Bornholms Mosteri. Bertil Ekstrøm, der har været med lige siden Bivognens start i 2003, er daglig leder.

Besøg af Dennis Gade Kofod

Den bornholmske forfatter Dennis Gade Kofod besøgte Plantagen i sensommeren 2014.

 

Af Dennis Gade Kofoed.

Overalt er der noget, der vokser. Selv sidst på sommeren i regn og sol og den begyndende kulde. Klar himmel over Svaneke. Æbler, bær, kartofler og ukrudt. Og ikke kun planter. Bag hovedhuset vokser skure frem, og et overhængende tag til traktoren er spændt ud i nøgent tømmer. Og i værkstedet vokser der kasser og honningtavler frem af forskårne lister. Det sker mellem hænderne på ham den meget, meget tavse, der nikker, når man kigger ind.

Mærk, drivhuset er varmt og fugtigt.

Se, køkkenhaven er endnu frodig. Ja, brun i det, men stadig kan der høstes.

Løft, æbletræernes grene hænger tungt og tæt på jorden.

Plantagen er fuld af vækst. Tømreren er vokset til med sit arbejde. Den unge mand, der slår græsset, er vokset til med hele stedet. Før var han flagrende. Nu mere stabil. Det er mennesker, der vokser ind i stedet. Det er på mange måder den arbejdsplads, vi alle sammen drømmer om. Organisk.

På samme måde som de der er der, på arbejde, bliver formet af Plantagen. Bliver Plantagen formet efter dem.

Som træerne, der retter sig efter vinden.

Som æblerne, der vokser mest i solsiden.

Og så er der plads. Området er enormt og løber ligesom ud i resten af verden. Der er masse af hegn og flere vægge. Men ikke for at holde noget inde. Det er dyrene, der skal holdes ude, væk fra afgrøderne. Pladsen er til for mennesker og planter. Nogen passer til i Honninghuset. Nogen i gartneriet. En siger, at han helst bare vil stå ude ved træerne og arbejde. Han hakker flis der. Det er hans opgave. Han vil ikke have med andet at gøre; endnu. Det kan ændre sig. Gør det nok. Det er der erfaringer, der siger.

Et aks, der smider sine frø i vinden og flytter sig på den måde.

Plantagen lukker alle ind. Nogen skal blive. Andre skal langsomt videre. De, der kommer ind, vandrer rundt og ind og ud af låger og indhegning og finder til sidst en plads, der giver dem ro til at vokse. Så glider de derfra ud i verden. De er blevet større og stærkere. Har fået noget med, de har manglet.

Er vokset sig større ved siden af deres byrde.

Er blevet stærkere og kan løfte mere.

Flere siger, at det ikke kun er pladsen, der gør det. Det er også tiden. Som om den går lidt langsommere på plantagen. Og har gjort det hele tiden. Som om de værdier, der er der, er dem, der var overalt for bare 30 år siden. En stolthed ved at arbejde med hænderne. At bruge sin krop. At komme og gøre det man kan og bliver bedt om.

At man har så tydelig en funktion. Det at lave noget, der bliver til noget.

Skuret, der er vokset frem på fundamenterne, som noget levende. Uden færdigkøbte dele.

Ruderne skåret ud af gammelt glas.

Honningen, der løber igennem maskinerne og ud i glassene.

Boden ved vejen, der er fyldt med grønt fra køkkenhaverne.

Æblerne, der leveres til Mosteriet.

Det, at det senere kan findes ude i verden, alt det de producerer.

Det er, som om de ved, at det er symbolsk. De, der er i gang med at rive et gammelt markhegn ned. Der skal være plads til grise fra Vasagaard. Det er det, der er det fantastiske. At selve Plantagen er noget, der bliver bygget, noget der i sig selv er i gang med at vokse. Vokse, fordi de, der kommer der, bygger oven på og lægger til. Giver noget af sig selv og får noget igen.

Sådan som det burde være.