bøgeskov
Del på facebook

Projekter

​På handicapområdet igangsætter vi løbende nye projekter. De kan handle om metodeudvikling, brugerinddragelse og udvikling af aktiviteter for kommunens borgere. Her kan du læse om, hvad vi er i gang med i øjeblikket.

​Bornholms medborgerskabspanel

Er kommunens fritidstilbud til udviklingshæmmede gode nok? Hvem skal bestemme, hvornår beboerne på kommunens botilbud går i bad? Hvilke idéer kunne man have til spændende arbejdspladser for udviklingshæmmede?

På Bornholm har vi lavet et medborgerskabspanel, der diskuterer alt dette. Her sidder både ledere, medarbejdere, brugere, pårørende og interesseorganisationer på handicapområdet. Vi mødes ca. 4 gange om året.

Her kan du læse kommissoriet for Bornholms medborgerskabspanel.

ICF

I øjeblikket arbejder vi på handicapområdet med at indføre ICF, som er en metode til at beskrive borgernes funktionsevne og funktionsevnenedsættelse. Bornholms Regionskommune har allerede gode erfaringer med ICF på psykiatriområdet, hvor metoden har været brugt siden 2012.

ICF er en internationalt anerkendt metode, som er udviklet af WHO. ICF kan benyttes tværfagligt og tværsektorielt. ICF flytter fokus fra sygdom og helbredelse til også at omfatte det, der har betydning for deltagelse i et almindeligt hverdagsliv, i fællesskab med andre og i samfundet.

Både myndighedsafdelingen og bo- og støttetilbuddene på handicapområdet er med i projektet.

 

I sunde hænder

Der har de sidste år fra regeringen, regionerne og kommunerne været øget opmærksomhed på, at skabe lige tilgang til sundhed. Dette har Bornholms Regions kommune valgt, at sætte fokus på i 2018, med projektet I sunde hænder. I projektet bliver alle borgere, der bor på et af øens botilbud, tilbudt en sygeplejefaglig udredning. Dette gøres for, at sætte deres sundhed på dagsordenen. Derudover får alle ansatte et kursus i tidlig opsporing af demens, hjerte/kar sygdomme, diabetes og KOL, samt et kursus i sanseintegration. Håbet er at optimere samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitalet og botilbuddene så borgerne kan få et bedre liv uden sygdom.