Del på facebook

Trafik

 

 

Taxi

For at udføre taxikørsel, limousinekørsel eller sygetransport skal du have tilladelse af kommunen.

Taxikørselsloven stiller nogle krav som ansøgere skal opfylde. Det er krav om faglige kvalifikationer, økonomi, restancer til det offentlige, vandel og god skik.
Du kan kun søge, når kommunen opslår ledige tilladelser. Opslag offentliggøres i Rytterknægten og her på hjemmesiden under job. Endvidere sender vi en kopi af opslaget til Jobcenter Bornholm.  

Alle tilladelser har en udløbsdato, der er anført på tilladelsesdokumentet. Forud for gyldighedsperiodens udløb skal tilladelsesindehaveren derfor søge om fornyelse af tilladelsen.

Yderligere oplysninger kan ses på Retsinformations hjemmeside og på Trafikstyrelsens hjemmeside. På disse hjemmesider kan du læse mere om de krav der stilles.

Bustrafik

 
På Bornholm er det BAT der står for den kollektive bustrafik.

Du kan læse mere på deres hjemmeside www.BAT.dk.

 

Tomgangsbestemmelser

Læs Regionskommunens tomgangsregulativ.