Billede af sportshold
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Integration Frivillighed

Frivillighed

Gode råd til at være frivillig

Om flygtninge, situation

Kultur

Som frivillig på integrationsområdet spiller du en stor og betydningsfuld rolle for de nye bornholmere – flygtninge og indvandrere.

Når man kommer som flygtning og indvandrer til en dansk kommune, er alt nyt og meget skal læres fra bunden. De nye borgere skal i den første tid i kommunen igennem mange ting: Blandt andet kursus i Nemid og jobnet, flytte i ny bolig, have samtaler med sagsbehandler, virksomhedskonsulent, ydelseskontoret og sprogcenteret samt underskrive integrationskontrakt med ens individuelle plan for sprogtilegnelse og for at komme i arbejde.

Der er mange ting, man som ny borger i Danmark kan undre sig over, og der gør frivillige en stor forskel. Ved at have netværk og venner blandt danskere fra start, har den nye borger mulighed for løbende at få svar på de store og små spørgsmål, der gør sig gældende for det nye sted.

Du er altid velkommen til at kontakte frivillighedsmedarbejder, hvis du har nogle spørgsmål eller idéer til integration, som du gerne vil drøfte.

Værd at vide

Når man som flygtning får tildelt asyl, beslutter Udlændingestyrelsen i hvilken kommune man skal bo. I den nye kommune skal man følge Integrationsprogrammet, som - alt efter hvor hurtigt den nye borger kommer i ordinært arbejde - varer mellem 1-5 år.

Den nye borger tildeles en sagsbehandler, som sammen med Integrationsafdelingens øvrige medarbejdere, sikrer at den nye borger får et sted at bo, modtager danskundervisning og indgår i job- og/eller uddannelsesrettede tilbud. Den nye borger underskriver en Integrationskontrakt, som indeholder en individuel plan for borgerens vej mod uddannelse og arbejde. Du kan se mere, om det system, der fra kommunal side sættes i gang på: (Vores side om modtagelse)

Vil du læse mere om de krav og muligheder, som hører under den lovgivning, de nye borgere og kommunerne er forpligtet til at følge, så kig på dette link

Grundet lovgivningen, er det meget vigtigt, at rådføre sig hos borgerens sagsbehandler, før noget igangsættende afsluttes. Det kan for eksempel være i forbindelse med flytning, en praktikplads eller ordinært arbejde.

Hvad kan du gøre?

Alle kan bidrage til integrationsindsatsen. Hvis du ser nye borgere i dit lokalområde, kan integration foregå ved at du tager kontakt og byder velkommen. Det kan være du kender lidt til de aktiviteter, der foregår lokalt, og kan bringe den information videre til den/de nye borgere, og måske kan du ledsage vedkommende. Flere nye borgere bor på bofællesskab. Her afholder mentorer i Integrationsafdelingen jævnligt husmøder. I forbindelse med disse husmøder er det muligt for lokalsamfundet at komme indenfor og byde velkommen, og her fortælle og invitere de nye med til aktiviteter i lokalsamfundet.

Kontakt frivillighedsmedarbejder, hvis du gerne vil høre mere eller har spørgsmål.

Udover den indsats, man som privatperson kan foretage sig, så er der forskellige organiserede aktører, som beskæftiger sig med integration, og som du kan blive frivillig hos. Det gælder blandt andre om:

 • Bornholmske Flygtningevenner:  Bornholmske Flygtningevenner søger netværksfamilier/ -personer. Som netværksfamilie/-person matches du med en ny borger. En netværksfamilie eller –person kan på mange måder hjælpe den/de nye bornholmere godt på vej. Se mere på Bornholmske Flygtningevenner eller kontakt Gitte Grønvall på tlf. 2482 2853 eller Inge-Lise Holstebroe på tlf. 2442 0518.
 • Sprogcenteret på Sandemandsvej i Rønne. Kontakt Kristine F. Pedersen, Underviser og tovholder for de frivillige på kfp@cabh.dk eller på telefon 2810 8182.
 • Selvkørende netværk af lektie- og sprogvenner, kontakt mig…
 • Red Barnet – Projekter: Familieudflugter, evt skoleprojekt…  kontakt: Inger Christensen….
 • Red Barnet Ungdom: RBU har allerede aktiviteter på asylcenteret Slottet i Rønne. Her har de venskabsgrupper, hvor unge frivillige i alderen 18-30 år laver aktiviteter med børnene. Nu er RBU i gang med at hverve frivillige til en venskabsgruppe for både danske og flygtningebørn, som bor i Nexø. Skriv til carolineb@redbarnetungdom.dk eller gå ind på frivilligbornholm.dk for at få mere information.
 • Ungdommens Røde Kors: sommerlejre, kontakt:
 • Dansk Flygtningehjælp: Fra flugt til skolegang….
 • Værftet i Nexø har mange forskellige aktiviteter for både store og små. Se mere på: http://værftet.dk/

 

Hvis din organisation eller forening føler sig glemt, så skriv til frivillighedsmedarbejder, så I også kan komme på ovenstående liste.

På internetportalen frivilligbornholm.dk kan du i øvrigt se flere muligheder, for at engagere sig som frivillig på Bornholm.

Følg os

Nyhedsbrev: Integrationsafdelingens nyhedsbrev udkommer ca. 4 gange om året, og opdaterer dig på det, der sker på integrationsområdet. Du kan læse dem alle her: …

(Facebook…) Løbende information, deling af begivenheder, arrangementer.

Som forening – Hvordan lukker vi op?

Når man kommer til Danmark som flygtning, er alt nyt, og en masse ting skal enten læres på ny eller forfra. Deltagelse i foreningslivet er en af disse nye ting, hvor aktiviteterne, medlemsskabet og forventningerne til deltagelse ikke er som det, man er vant til fra Syrien, Eritrea, Iran, Irak osv.

For at de nye bornholmere får foreningslivet ind under huden, er her et par gode råd til en håndholdt metode:

 • Konkret information: ansigt-til-ansigt. Flere nye bornholmere taler endnu ikke flydende dansk, og mange har ikke prøvet at være medlem af en dansk forening før.
 • Opsøgende indsats: Sprogcenteret, husmøder på bofællesskaber, Integrationsafdelingen,
 • Tilbyd det nye medlem en kontaktperson/ mentor, der kan introducere til foreningen, aktiviteten og de øvrige medlemmer. Det kan være en anden deltager på holdet, som sørger for at det nye medlem forstår hvad der skal ske hvornår, og som det nye medlem kan stille store og små spørgsmål undervejs.
 • For nogles vedkommende er ledsagelse til aktiviteten de første par gange det, der skal til for at man føler sig helt tryg. Så foreslå, at kontaktpersonen og det nye medlem følges den/de første gang(e).
 • Forventningsafstem omkring de ting, der er vigtige for jer. For eksempel mødetidspunkter, aflysningsprocedurer mv.       

Økonomisk tilskud

Civile aktører har mulighed for at søge økonomisk tilskud til integrationsprojekter. Se mere her

Bornholms Regionskommune giver gratis fritidspas til børn, unge og voksne, som ellers ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter. Se mere på her 

Nyt fra Integrationsafdelingen

1/2018

3/2017

2/2017

1/2017

Kontingentstøtte

Læs om dine muligheder for kontingentstøtte i denne folder