CO2
Skip Navigation LinksBRK Borger Miljø, natur, energi Energi Bornholm bliver CO2-neutral i 2025

Bornholm bliver CO2-neutral i 2025

Stort samarbejdsprojekt skal sikre, at Bornholm bliver CO2-neutral i 2025
 
Alle forsyningsselskaberne på Bornholm deltager i projektet »Demonstration af strategisk energiplanlægning på Bornholm som afgrænset ø-samfund.« Projektet skal blandt meget andet munde ud i en ny energistrategi for Bornholm.
 
Projektet skal give nogle af svarene på, hvordan vi på Bornholm får truffet de rigtige beslutninger og foretaget de rigtige investeringer i den rigtige rækkefølge, samtidig med, at vi når målsætningen om, at Bornholm skal være CO2-neutralt samfund i 2025.
 
Det er foreningen Energiudvikling Bornholm (EUB), der står for projektet. Foreningen består af BOFA, Bornholms Forsyning, Østkraft og Rønne Vand og Varme A/S. Desuden deltager det bornholmske trafikselskab BAT i strategiprojektet sammen med Bornholms Regionskommunes centre for teknik og miljø og for erhverv, uddannelse og beskæftigelse. Den bornholmsk-baserede virksomhed Logics ApS er også med og står for database-, programmerings- og modelleringsarbejdet på den bornholmske simuleringsmodel. Business Center Bornholm står for projektledelsen.
 
Projektets dna kan beskrives med to sætninger: Gode og smarte beslutninger kræver viden. Gode og smarte beslutninger giver bedre resultater.
 
• Projektet vil derfor øge samarbejdet mellem energi-aktørerne på Bornholm - og samler alle kompetencer og videnressourcer i et forum.
• Strategien skal baseres på en unik, lokalt udviklet simuleringsmodel, der i detaljer har kortlagt energiforbruget på Bornholm. Modellen kan skabe forskellige scenarier, der kan danne grundlag for, at der bliver truffet de rigtige energipolitiske beslutninger på den lange bane.
• Projektet indeholder også en række indsatser rettet mod transportområdet, undersøgelser af geotermi, konsekvenser af ressourcestrategien, havvindmøller, muligheder for at lagre energi ved for eksempel brintteknologi.
  
Endvidere skal projektet
• benchmarke erfaringerne med simuleringsmodellen med Energistyrelsens værktøjer til strategisk energiplanlægning.
• forsøge at kortlægge potentielle industrielle symbioser for at reducere forbruget af biomasse og affaldsprodukter/råvarer.
• formidle en fælles historie, som understøtter gennemførelsen af den strategiske energiplanlægning og Bright Green Island strategien.
• demonstrere simuleringsværktøjet og inspirere andre kommuner og regioner til at udnytte de bornholmske erfaringer.

Projektledelse og kontakt
BusinessCenter Bornholm varetager projektledelsen for foreningen Energiudvikling Bornholm (EUB).
Projektleder: Anna Sofie Poulsen
mail: asp@bornholm.biz
 
Varighed
Strategiprojektet slutter 30.juni 2015.
Finansiering
Projektet er finansieret af projektpartnerne og Energistyrelsens superpulje.

Flere oplysninger
Læs mere om foreningen Energiudvikling Bornholm (EUB) på Bright Green Islands hjemmeside.
Læs mere om simuleringsmodellen på Bright Green Islands hjemmeside