Vandløb
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Miljø, natur, energi Naturen Randzoner om vandløb og søer

Randzoner om vandløb og søer

Folketinget har den 21. januar 2016 besluttet at ophæve randzoneloven, så landmænd fra i dag den 29. januar 2016 ikke længere er forpligtet til at have ni meter dyrkningsfri zoner omkring vandløb og søer.

De randzoner, der ligger op til omdriftsarealer kan fortsat anvendes til at opfylde det grønne krav om fem procent miljøfokusområder (MFO) i 2016.

 

Fra næste planperiode 2016/2017 kan de tidligere obligatoriske randzoner anmeldes, der grænser op til omdriftsarealer, som alternativ til de pligtige efterafgrøder under ordningen ”brak langs vandløb og søer”.

Braklagte arealer langs vandløb og søer skal placeres uden på eventuelle to meter-bræmmer efter vandløbsloven og kan placeres uden på de frivillige MFO-randzoner indtil en samlet bredde på 20 meter fra kanten af vandløb eller søer. Minimumsbredden vil blive ændret fra 10 til ni meter, således at de tidligere obligatoriske randzoner kan anvendes i deres nuværende bredde.

 

Du kan læse mere om dette på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.