Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Miljø, natur, energi Naturen Vandplan - vandløb

Vandplan - vandløb

​Status for restaurering af vandløb
Bornholms Regionskommune er omfattet af statens Vandplan 2009-2015, som blev endelig vedtaget i oktober 2014. Målet med vandplanen er at forbedre de fysiske og biologiske forhold i vandløb gennem forskellige indsatser og virkemidler.
Aktiviteterne er projektfinansieret via Fødevareministeriet og EU´s Europæiske Fiskerifond (EFF).
Kommunen søger om tilskud til projekterne hos NaturErhvervstyrelsen. Såfremt der opnås tilsagn om tilskud, kan projektet laves. Kommunen har siden november 2012 arbejdet med vandløbsrestaurering i vandløbene på denne projektfinansierede måde.
Indsatser på Bornholm består af genåbning af ca. 4 km rørlagte vandløb og fjernelse af faunaspærringer på to lokaliteter. NaturErhvervstyrelsen kører en tilskudsordning, hvor kommunen kan søge tilskud til forundersøgelser og gennemførsel af vandløbsrestaurering i vandløbene.
 
Revideret Vandhandleplan for Bornholm er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015.
 
Forundersøgelser og gennemførsel
Kommunen har gennemført 13 forundersøgelser, som ligger i boksen til højre på den side som pdf.-filer. Forundersøgelsen afklarer løsningsmuligheder, omkostninger, konsekvens for natur og biologiske forhold i vandløbet, dræningsforhold og oversvømmelsesrisiko samt berørte lodsejers holdning til projektet.
 
Gennemførsel af indsatserne er der, hvor selve arbejdet laves ude i vandløbet. En endelig realisering er betinget af, at der opnås statsligt tilsagn om finansiering. Der har været to nye ansøgningsrunder i 2015: 1. april til 5. maj og 6. august til 18. september.
 
Nedenfor kan du se status forår 2015 på projekter i vandløb under vandplanen.

Forundersøgelser er markeret med F.
Projekter under gennemførsel er markeret med UG.
Gennemførsel er markeret med G.
Projekter udtaget ud af statens Vandplan er markeret med U.
 
​Vandløb Genåbning af rørlagt vandløb​ ​Fjernelse af spæring
​Læså i Vestre Indlæg UG​
​Blåkilde bæk U​
​Flisebæk ​F
​Kæmpe Å ​F
Muleby Å​ ​F
​Møllebæk v. Tejn ​F
​Samsingå ​F
​Samsingå ​F
​Tejn Å, Basteå ​F
Tingsted Å​ ​G
​Lille Å ved Brodal m. tilløb U
​Henrikebæk ​F
​Læså ​G