Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Miljø, natur, energi BYG EN VEJ på den fede måde

BYG EN VEJ på den fede måde

​Byg en vej af byggeaffald eller genbrugs-asfalt.

Der er god fornuft i at genanvende vores ressourcer. For eksempel byggeaffald. Hvis byggeaffald bliver sorteret efter reglerne er der en stor del af affaldet som kan genanvendes. Det kunne for eksempel være til det som materialerne oprindeligt er blevet brugt til – mursten kan genanvendes til murværk og tagsten kan lægges op igen.

Men noget af materialet er måske blevet så skadet eller slidt, at det ikke længere kan opfylde den oprindelige funktion.

Hvis dette materiale knuses kan det derimod bruges til andre formål. Knust byggeaffald kan bruges til vejbygningsformål – til pladser for eksempel parkeringsarealer, omkring gylletanke eller i fundamenter.

Det er dog et krav, at det er RENE og SORTEREDE materialer.

Skal du bygge en vej eller en plads må du uden tilladelse bruge:

• Natursten
• Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
• Beton
• Blandinger af natursten, uglaseret tegl og beton

Materialerne skal knuses inden du bruger dem.

Du skal sikre dig, at affaldet ikke indeholder forurenende stoffer som kan sive ned i jorden eller grundvandet. Det vil sige, at materialet ikke må være forurenet med fugemasser, tjære, sod eller rester af maling og lak.

Der er også andre dele af byggeaffald, der må genbruges.

Metal, gips og stenuld må genbruges til det som det oprindeligt er blevet brugt til – det må ikke lægges ud som vejmateriale.

Opbrudt asfalt må som udgangspunkt anvendes til vejbygningsformål. Du skal dog anmelde dit projekt til Natur, Miljø. Du skal oplyse om oprindelse af asfalten, mængden du ønsker at anvende og længde, bredde og tykkelse på udlægningen. Natur og Miljø vil indenfor 14 dage komme med sine bemærkninger til dit projekt.

Det er for at sikre, at du ikke lægger genbrugsasfalt ud i områder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at lægge det.

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Center for Natur, Miljø og Fritid, Email: nmf@brk.dk .