Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Miljø, natur, energi Brand og beredskab

Brand og beredskab

Bornholms Brandvæsens (redningsberedskabets) opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe kader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor.

Der er tre brandstationer på Bornholm, hvorfra brandvæsnet kan rykke ud.

Ud over at "køre med blå blink", løser brandvæsnet en lang række administrative myndighedopgaver og entreprenørmæssige vedligeholdelsesopgaver.

Blandt myndighedopgaverne kan nævnes brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, arrangementstilladelser og beredskabsplanlægning og blandt de entreprenørmæssige opgaver der løses af brandvæsnet kan nævnes eftersyn af slukningsmidler og undervisning af personale i institutioner mm.

Kan du høre røgen?

Har du røgalarmer i dit hjem?

Bornholms Brandvæsen anbefaler mindst en røgalarm tilsluttet 230 V og med batteribackup i alle boliger.

Læs også mere på kampagnens hjemmeside

http://kanduhørerøgen.dk/