Akvarel

Dagcenter

​Dagcenter er et kommunalt visiteret aktivitetstilbud for pensionister.
 
Dagcenter er for dig der ikke kan benytte andre ikke visiterede aktivitetstilbud.
 
Visitator vurderer behovet for dagcentertilbud på baggrund af dit funktionsniveau og aktuelle situation. 
 
Se nærmere information om du er berettiget til dagcenter, i Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandard på området. 
 
Ønsker at du søge om dagcenter, skal du henvende dig til Center for Ældre, telefon 56 92 60 50 mellem kl.  9-12 på alle hverdage.
 
Du vil blive kontaktet med henblik på planlægning af besøg af visitator i hjemmet.
 
Besøg hos dig vedr. ansøgning om dagcenter forventes senest 8 uger efter henvendelsen.
 
Dagcentertilbud er behovsbestemt og kan tilbydes som halvdags eller heldags.
 
Der vil være egenbetaling pr gang.
Prisen er inkl. transport og kaffe.