Billede af tænder
Skip Navigation LinksBRK Borger Seniorer Helbred Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

Ifølge Sundhedsloven tilbyder kommunen tandpleje til beboere på plejehjem, plejeboliger m.v. og til hjemmeboende ældre, som har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner, eller pleje og omsorg, og som ikke kan benytte den eksisterende sygesikringstandpleje.
 
For at blive godkendt til omsorgstandplejen kræves visitation. Visitationen foretages af Center for Ældre, tlf. nr. 56 92 60 50. Der opkræves brugerbetaling.

Du kan finde ansøgningsskema her. Ansøgningsskemaet kan sendes elektronisk via Digital post med NemID. Det kan også sendes til Center for Ældre, Ullasvej 17,1, 3700 Rønne. 
 
Omsorgstandplejen består af:
Undersøgelse af tænder, mund og eventuelle proteser.
Forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i mundhulen.
Behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund.
Tandplejen kan foregå på plejehjemmet, i eget hjem eller på tandklinikken.
Du kan se Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandard for omsorgstandpleje her.
Flere oplysninger fås hos Tandplejen på tlf. 56 92 75 25 eller læs mere på Tandplejens hjemmeside her.