Frivillig Forum Bornholm

Paraplyorganisationen Frivillig Forum Bornholm, FFB, blev stiftet d. 8. februar 2016, da en række af frivillige foreninger, organisationer og uorganiserede frivillige tiltrådte den fælles Frivillighedspolitik på Bornholm
 
I dag er der 18 medlemmer i FFB der har tiltrådt politikken, inklusiv Bornholms Regionskommune som er repræsenteret af Social - og Sundhedsudvalgsformand og frivillighedskoordinator. 
 
 

Bornholms Frivillighedspolitik

En række organisationer og Bornholms Regionskommune har sammen udarbejdet den fælles Frivillighedspolitik, der fastlægger en overordnet og fælles ramme om det stigende samarbejde, der i disse år udvikler sig mellem frivillige, foreninger og kommunen.

Læs mere om Frivillighedspolitikken her

Frivillighedsstrategien for frivillighed og partnerskab er Bornholms Regionskommunes udmøntning af Frivillighedspolitikken. Læs om Frivillighedsstrategien her.

Medlemmer af Frivillig Forum Bornholm

Status februar 2017 - foreninger der har tiltrådt frivillighedspolitikken:
 • Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS)
 • Faglige Seniorer Bornholm
 • Gældsrådgivningen på Bornholm
 • Bornholms Regionskommune
 • Ældre Sagen på Bornholm
 • Bornholms Kunstforening
 • Aktivitetscentret i Hasle
 • Event Bornholm
 • Bornholms Idrætsråd
 • DGI Bornholm
 • Bornholms Lydavis
 • Erindringscenter Bornholm
 • Aktivitetscentret i Rønne
 • Nexø Frikirke
 • Korforeningen Bornholm
 • Menighedsplejen i Rønne Sogn
 • Bornholms Tekniske Samling S/I
 • Bornholmske Samlere

Vedtægter og referater

Protokol af repræsentantskabsmødet 22. marts 2017

Reviderede vedtægter 22. marts 2017

Kontaktoplysninger

Formand FFB: Steffen Gerdes Mail: steffen.gerdes@aspevej.dk

Tlf. 24 93 90 55


Sekretær FFB: Niels Chresten Andersen Sekretariatet, Bornholms Regionskommune

Mail: niels.chresten.andersen@brk.dk