Nyttige guides

Du kan bruge siden her med de nyttige guides, links og litteraturlisten som din værkstøjskasse til samarbejdet i foreninger og frivillige og kommune.

Der er i øvrigt altid opdateret viden at hente om frivillighed på hjemmesiden for Center for Frivillig Socialt Arbejde, CFSA, som er en selvejende institution under Børne- og Socialministeriet.

"CFSA er brobygger på velfærdsområdet. Formålet er at styrke og udvikle frivilligheden, det aktive medborgerskab og civilsamfundet i Danmark".
 

Guide til kommunalt ansatte

Center for Frivilligt Socialt Arbejde, CFSA har udarbejdet en guide til dig, der skal være med til at drive og udvikle kommunens samarbejdsprojekter med frivillige og foreninger.

Guiden beskriver det vigtige forarbejde med at indgå en forventningsafstemning mellem kommunen og samarbejdspartneren - en forening eller en frivillig organisation. En grundig forventningsafstemning, hvor alle parter er afklaret om, hvad de går ind til, er et godt grundlag for udviklingen af jeres samarbejde.

I guiden kan du blandt andet læse, hvilke trin de anbefaler, at I gennemgår i en forventningsafstemning mellem jer som kommune og foreningen.

Læs hele guiden på CFSA' s hjemmeide. 

Guide til samarbejdsaftale

Gode råd til, hvordan I kan udarbejde en samarbejdsaftale mellem en kommune og en forening eller frivillig organisation. En samarbejdesaftale som kan være med til at lægge et godt grundlag for jeres fremadrettede samarbejde og sikre fælles forståelse af aftalen både hos jer og hos foreningen.

Derudover kommer CFSA med forslag til, hvad en samarbejdsaftale kan indeholde, og hvordan I kan bruge den i det praktiske samarbejde med foreningen.

Læs hele guiden på CFSA' s hjemmeside.  Udskriv guide til samarbejdsaftale.

Guide til det gode jobopslag

Læs på siden frivilligjob.dk fem gode råd til, hvordan du skriver et godt jobopslag

Guide til samarbejdet for frivillige og medarbejdere

Som inspiration fra en anden kommune har bl.a. Rudersdal kommune udarbejdet en brugervenlig guide og en redskabskasse til samarbejdet mellem frivillige og offentligt ansatte som vi har fået lov at henvise til. Læs om Rudersdals guide og redskabskasse her nedenfor. 

Guiden er bygget op omkring fem faser i et samarbejde mellem frivillige og kommunen. For hver fase finder du inspiration og konkrete værktøjer. For nogle faser kan du hente yderligere værktøjer i værktøjskassen, læs om værktøjskassen nedenfor.
Fem faser i guiden
 • Kom godt fra start
 • Find hinanden
 • Skab den gode dialog
 • Lav aftaler og rammer
 • Når samarbejdet kører

Læs hele guide til samarbejde her

'Værktøjskassen' for frivilllige og medarbejdere   

I værktøjskassen finder du konkrete eksempler og inspiration til, hvordan samarbejdet kommer godt i gang, og hvordan det kan udfolde og udvikle sig. Og så giver den svar og løsninger på en masse af de konkrete og praktiske spørgsmål, der kan opstå, når man går i gang.

Guide til gode stillingsopslag 

Læs guide til stillingsopslag her

 • Fokuser på ansøgerens behov
 • Besvar de grundlæggende spørgsmål
 • Det vigtigste først - og underoverskrifter
 • Skab billeder hos læseren
 • Vis, hvad I brænder for!

Hvad siger fagforeningen?

Må jeg være frivillig når jeg modtager efterløn eller er på dagpenge?

Regeringen har i perioden fra den 1. februar 2015 til 20. marts 2017  lempet reglerne for såkaldt ”frivilligt ulønnet arbejde” så man må udfører op til 15 timer om ugen uden fratræk i efterlønnen eller dagpengene. Nu er forsøgperioden ved at være slut og  4 timers reglen vender tilbage, og den midlertidige ordning vil blive revideret.
Men obs. obs.  15 timers reglen gælder dog kun når man udfører det frivillige ulønnede arbejde i regi af en frivillig / vegørende forening eller organisation - og gælder derfor ikke for frivilligt arbejde organiseret indenfor det offentlige eller en privat virksomhed.
 
Du kan holde dig orienteret om fagforeningsspørgsmål, læs her på Frivilligjob.dk og læs mere her på Center for Frivillig Socialt Arbejde
 
Spilleregler for samarbejdet. En række fagforeninger er gået sammen skriver bl.a.
"Samarbejdet med frivillige skal ske med respekt for den forskel, der er på ansatte og frivillige, hvor ansatte løser de opgaver, der er nedfældet i lovgivningen, og frivillige udfører opgaver af omsorgsmæssig karakter, hvor der ikke kræves visitation eller registreringer".

Hvad siger loven?

Love og regler for frivillige

Straffeattest

Der er ikke lovkrav om at indhente andre straffeattester end børneattester for frivillige. Kommuner der samarbejder med foreninger og frivillige anbefales at de i fællesskab afgør, om det vil være relevant at indhente straffeattester.  

Læs guide om love og regler på hjemmesiden for Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Børneattest

Fra 1. juli 2014 skal frivillige sociale organisationer og foreninger indhente børneattest når de ansætter eller beskæftiger personer der skal have direkte kontakt med børn under 15 år.
 

Tavshedspligt

Frivillige, såvel som alle andre, er underlagt loven om tavshedspligt, og kan "straffes med bøde eller fængsel ved uberettiget at videregive meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold... "

Hvordan er jeg forsikret?

Er jeg forsikret når jeg arbejder som frivillig?
 
Her får du tre gode råd som du som frivillig skal være opmærksom på
 1. Hvis du ikke allerede har en familieforsikring, bør du overveje at tegne en familieforsikring.
 2. Undersøg om foreningen eller organisationen har tegnet en forsikring, der dækker skader på frivillige.
 3. Overvej herefter om du selv vil tegne en fritids- eller heltids-ulykkesforsikring

Du kan holde dig opdateret på hjemmesiden for Center for frivillig Socialt Arbejde

Nyttige links

Her får du links til adresser hvor du kan læse mere og andet om frivillighed.

Links der overordnet har fokus på den frivillige verden og samarbejdet med kommuner.

Frivilligdanmark er en selvejende institution med et almennyttigt formål. Via udviklingsprojekter, videndeling og debat fremmer vi det aktive medborgerskab

FriSe - Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark er en landsdækkende medlemsorganisation for 82 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer.

CFSA - Center for Frivillig Socialt Arbejde - Center for Frivilligt Socialt Arbejde er det nationale udviklings-, kompetence- og videnscenter om frivillighed på velfærdsområdet i Danmark.

frivilligjob.dk - Frivilligjob.dk er Danmarks største jobportal for frivilligt arbejde. I 2015 genererede vi værdi for 318 millioner kroner* - det svarer til 8.600 frivillige og mere end 1.6 millioner frivillige timer

Projektfrivillig - Projekt Frivillig hjælper dig, der går på en ungdomsuddannelse, med at finde et frivilligt arbejde.

Børne- og Socialministeriet har det overordnede ressortansvar for socialområdet, dagtilbudsområdet og familieretsområdet

Litteratur

Idékatalog til samspilet mellem den frivillige verden og det offentlige. Charter for samspil udarbejdet af Socialministeriet

Rapport om ledelsesudfordringer af frivillige i tre bornholmske kulturinstitutioner 'frivillige er en uregerlig størrelse'

Frivillighedsmodellen - Haandbog-til-bedre-projekter-for-frivillige-og-professionelle.pdf -Litteraturoversigt frivillighed.pdf

Generelt om frivilligt arbejde

Frivilligt socialt arbejde er bl.a. karakteriseret ved

at arbejdet ydes uden nogen form for tvang

at det er ulønnet

at det udføres for andre end familie og slægt

at det er af formel karakter

Frivillig socialt arbejde udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område og defineres som handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer.

Kilde: CFSA- Center for frivillig Socialt Arbejde

Hjælp ud af ensomheden

Bank på hos naboen

Vær opmærksom i dit netværk

Inviter ind i fællesskabet

Tilbyd en plads i bilen

Bliv spiseven

Lav en telefonkæde

Kontakt folk, hvis de gentagne gange ikke møder op som aftalt

Gå en tur sammen

Køb ind sammen

Gå til korsang, tag til bowling, inviter til kaffe, tag i demenscafé