topbanner
Del på facebook

Bornholms Veteran Forum BVF

​BVF’s formål er at koordinere og understøtte en indsats på Bornholm til gavn for veteraner og deres pårørende, som et supplement til den nationale veteranpolitik – samt at være et talerør for de organisationer på Bornholm, der beskæftiger sig med veteraner.

Bornholm Veteranpolitik

En række organisationer og Bornholms Regionskommune har sammen udarbejdet den fælles Veteranpolitik, der fastlægger en overordnet og fælles ramme om samarbejdet for tidligere udsendte på Bornholm.
På grundlag af veteranpolitikken blev BVF etableret den 16. marts 2016, hvor der blev valgt en ledelse på tre personer. Bornholms Regionskommune varetager sekretariatsfunktionen og aktiviteterne gennemføres med midler stillet til rådighed af de deltagende myndigheder og organisationer. Du finder veteranpolitikken her

Medlemmer af Bornholms Veteranforum

Status marts 2017 - foreninger m.fl., der har tiltrådt veteranpolitikken:

 • Beredskabsstyrelsen på Bornholm
 • Bornholms Garderforening
 • Bornholms Politi
 • Bornholms Regionskommune
 • Bornholmske Dragoner
 • Danmarks Veteraner
 • DSI Bornholms Forsvar
 • Folk & Sikkerhed på Bornholm
 • Forsvarsbrødrene på Bornholm
 • GSE (Garnisons Støtte Element) ved Opklaringsbataljonen på Bornholm
 • KFUM’s Soldatermission
 •  Soldat for Danmark 

Vedtægter og referater

 

Repræsentantskabsmøde 12. september 2018.pdf

Protokol for repræsentantskabsmøde 15. marts 2018 (PDF)

Beretning 15. marts 2018 (PDF)

Præsentation "IRONMIND" (PDF)

Præsentation "Veterancentret" (PDF)

Protokol for repræsentantskabsmøde 5. september 2017 (PDF)

Reviderede vedtægter 15. marts 2017 (PDF)

Protokol for repræsentantskabsmøde 15. marts 2017 (PDF)

Referat stiftende repræsentantskabsmøde 16. marts 2016 (PDF)

Referat repræsentantskabsmøde 5. september 2016 (PDF)

Referater fra Ledelsesmøder:

9. oktober 2018.pdf 

19. juni 2018

6. marts 2018

23. januar 2018

24. oktober 2017

21. august 2017

22. juni 2017

29. marts 2017

23. januar 2017

Nyt fra medlemsorganisationerne

 

Folk & Sikkerhed

Læs mere om Folk & Sikkerheds vellykkede arrangement i Aakirkeby-Hallerne den 21. april 2017 med temaet: Et forsvar i ubalance og en Østersøbaggrund, der skræmmer bornholmerne. Verden har ændret sig dramatisk sikkerhedspolitisk.

Læs mere her

 

------------------

NATO-dagen fejret på Bornholm

Af Morten Brandborg

Det lykkedes ikke helt solen, at bryde igennem tågen, da lokalafdelingen af Danmarks Veteraner, den 4. april 2017 fejrede NATO-dagen.

Det skete ved en parade ved mindestenene i den lille mindelund på Almegårds Kaserne i Rønne.

Der var et flot fremmøde, såvel fra de inviterede soldaterforeninger, som fra Danmarks Veteraner.

En æreskommando fra Opklaringsbataljonen fuldendte den flotte parade.

Formand Helge Hansen fra lokalforeningen af Danmarks Veteraner, bød velkommen og holdt en kort tale, hvor han mindedes de veteraner, der havde betalt den ultimative pris, mens de var udsendt i NATO-missioner.

Tillid og tjeneste

Feltpræst Kristoffer Nielsen holdt en varm tale, der gav stof til eftertanke, hvor han tog udgangspunkt i Det ny testamente.

Tillid og tjeneste var nøgleordene i feltpræstens tale: "Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Tillid er nemlig et ord, som vi først forstår, hvis vi har mødt og har oplevet tillid, for uden oplevelsen lader ordet sig næppe forklare tilfredsstillende. Tillid - Det er et særligt privilegium - at mødes her for at hædre og mindes de veteraner, som har forrettet tjeneste, for deres tjeneste er en del af en fælles grundforståelse af tillid – om man vil det eller ej."

Om tjeneste, sagde feltpræsten blandt andet: "Det ligger i ordet, tjeneste er netop noget, som man gør for andre. Tjeneste betyder, at man sætter noget i spil og på spil i tro og tillid til, at det og den man tjener, er det værd".

Endelig kom feltpræsten ind på det, at leve på en ø, noget han selv har erfaring med, idet han er vokset op på Færøerne. Kristoffer Nielsens varme tale sluttede med en bøn, dedikeret til soldaten.

Herefter var det tid til at lægge kranse ved mindestenene.

En officer fra Opklaringsbataljonen, lagde en krans og det samme gjorde formand Helge Hansen.

Efter højtideligheden, var der samling til en lille forfriskning i Veteranstuen.

 

En æreskommando fra Opklaringsbataljonen, opstillet sammen med veteraner og gæster.

 

 

Fanerne føres ind

 

Formand for Danmarks Veteraner, Bornholm, Helge Hansen byder velkommen.

 

Feltpræst Kristoffer Nielsen taler.

 

Ceremonimester kaptajn Søren Pedersen gør honnør for fanerne.  

Aktivitetsoversigt for medlemsorganisationerne

DATOORGANISATIONAKTIVITETKONTAKT
25-26.05.2018Soldat for DanmarkÅrets Soldater- og Veteranfestivalkimb@biu.expert
29.05.2018Danmarks VeteranerPeacekeeper-Day, indkaldelse som FN-dagenhelgeskjoldhansen@gmail.com
05.06.2018Danmarks VeteranerVeteranaftenhelgeskjoldhansen@gmail.com
06.06.2018Danmarks VeteranerBestyrelsesmødehelgeskjoldhansen@gmail.com
15.06.2018Folk & Sikkerhed

Events på Folkemødet i DFS-teltet på Cirkuspladsen (stand C-25)

Kl. 10.40-11.40: NATO's betydning for Danmark

Kl. 11.50-12.50: Cybersikkerhed og unge

Kl. 13.30-14.30: Kvinder i kamp

johnnyglarsen@yahoo.dk
21.06.2018BVFBVF ledelsesmødeniels.chresten.andersen@brk.dk
03.07.2018Danmarks VeteranerVeteranaften (evt. lukket grundet sommerferie)helgeskjoldhansen@gmail.com
04.07.2018Danmarks VeteranerBestyrelsesmødehelgeskjoldhansen@gmail.com
01.08.2018Danmarks VeteranerBestyrelsesmødehelgeskjoldhansen@gmail.com
07.08.2018Danmarks VeteranerVeteranaftenhelgeskjoldhansen@gmail.com
25.08.2018Danmarks VeteranerSommerfesthelgeskjoldhansen@gmail.com
05.09.2018AlleFlagdag for Danmarks udsendtesda004@politi.dk
05.09.2018Danmarks VeteranerVeteranaftenhelgeskjoldhansen@gmail.com
02.10.2018Danmarks VeteranerVeteranaftenhelgeskjoldhansen@gmail.com
03.10.2018Danmarks VeteranerBestyrelsesmødehelgeskjoldhansen@gmail.com
24.10.2018Danmarks VeteranerFN-daghelgeskjoldhansen@gmail.com
06.11.2018Danmarks VeteranerVeteranaftenhelgeskjoldhansen@gmail.com
07.11.2018Danmarks VeteranerBestyrelsesmødehelgeskjoldhansen@gmail.com
9-11.11.2018VETC / BVFFrivilliguddannelse, Almegårds Kaserneniels.chresten.andersen@brk.dk
04.12.2018Danmarks VeteranerVeteranaften med gløgg og æbleskiverhelgeskjoldhansen@gmail.com
22.12.2018Danmarks VeteranerJuleparade – Danmarks Veteraners mindedag, nedlæggelse af kransehelgeskjoldhansen@gmail.com

Kontakt

Formand:
Richardt Sølvertorp  richardt@soelvertorp.dk
Telefon 23 63 96 56

Sekretariat:
Niels Chresten Andersen Sekretariatet,
Bornholms Regionskommune  niels.chresten.andersen@brk.dk