Energirenovering

Søg tilskud til energirenovering af selvejende haller og medborgerhuse på Bornholm.

 

Kommunalbestyrelsen prioriterede d. 30. marts 2017 en ekstra tilskudspulje til vanskeligt stillede kommuner. I forlængelse heraf blev en pulje på to mio. kr. til energirenovering af selvejende haller og medborgerhuse afsat.

I første omgang er puljen ikke blevet fordelt, og der er således 850.000 kr. tilbage i puljen. Der er derfor igen mulighed for at søge om tilskud til energirenovering af selvejende haller og medborgerhuse. 

 

Send ansøgningen til skf@brk.dk inden onsdag d. 18. oktober 2017.

Hvordan ansøger jeg?

Udfyld ansøgningsskemaet og send det til skf@brk.dk inden d. 18. oktober 2017.

Husk at beskrive projektet og fortælle, hvordan det forholder sig til puljens kriterier. Du skal også vedhæfte et bindende tilbud fra min. 1 håndværker.
 

Hvilke kriterier gælder?

Du kan søge anlægspuljen på to mio. kr. til energirenovering af øens selvejende haller og medborgerhuse, som så kan opnå tilskud til energirenovering. Renoveringspuljen vil blive disponere efter disse kriterier:
 

  • Fald i driftsudgifter og/ eller forlængelse af levetid
  • Forbedring af klimaskærm eller andre energirenoveringstiltag
     

Hvordan bliver puljen prioriteret?

Puljemidlerne vil blive prioritere ud fra følgende, inden ansøgningerne godkendes politisk:

  • Understøttelse af regionskommunens strategi om "Bright Green Island"
  • Helhedsbetragtning af formål, anvendelse og vedligeholdelse, placering, indgangsforhold og synlighed
  • Geografisk spredning, således at der gives til flere lokalområder frem for flere anlægsprojekter i samme lokalområde
  • Tiltagets bidrag til lokalsamfundets langsigtede udvikling
  • Fuldt finansierede og specificerede tiltag med en størrelse over et mindstemål