Del på facebook

Integration

Bornholms Regionskommune ønsker at tilbyde de bedst mulige forudsætninger for at varetage den frivillige integrationsopgave.

Vi udbyder derfor en ansøgningspulje, der skal bidrage til at nyankomne flygtninge inkluderes i fritids- og foreningslivet:

  • En pulje på 925.000 kr., der skal understøtte frivillige indsatser i lokalsamfundet enten via foreninger eller som støtte til særlige arrangementer. Det kan fx være idrætsaktiviteter, fællesspisning, børneklubber, køkkenhaver eller andre borgerdrevne initiativer til gavn for integration og fællesskab.

 

Hvordan får jeg støtte?

Bornholms Regionskommune vil gerne støtte op om arrangementer, projekter og tiltag, som styrker samspillet mellem kommunen, de frivillige og foreningslivet.

Og, som kan bidrage til eller som har som mål at:

  1. inkludere flygtninge og indvandrere i fritids- og foreningslivet
  2. give civilsamfundet mulighed og let adgang til at varetage den frivillige integrationsopgave
  3. at flygtninge og indvandreres egne ressourcer sættes i spil i civilsamfundet og/eller
  4. synliggørelse af de gode integrationshistorier i lokale såvel som landsdækkende medier

Det forventes, at ansøger eller eventuelle samarbejdspartnere selv bidrager til aktiviteten. Der skal således i ansøgningens budget fremgå hvilke ressourcer ansøger selv stiller op med, og konkret hvad der søges tilskud til. Puljen vil ikke dække drift, men opstart af aktiviteter/projekter og arrangementer.

Hvem kan søge?

Alle kan søge: der skelnes ikke mellem enkeltpersoner, foreninger og organisationer.

Hvornår skal jeg søge?

Der er løbende frister, så kontakt Bornholms Regionskommunes frivillighedsmedarbejder på mail: mette.bisgaard.olesen@brk.dk eller tlf: 29771659 for at få mere information.

Ansøgte beløb over 5.000 kr. behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Beløb under 5.000 kr. behandles administrativt i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

Projektbeskrivelsen må max fylde 5 sider. Ansøgningsskemaet sendes til mette.bisgaaard.olesen@brk.dk

Hent ansøgningsskema (PDF, åbner i nyt vindue)

Yderligere information

For at få del i puljen, skal aktiviteten være i tråd med den fælles frivillighedspolitik og -strategi samt strategier og visioner på integrationsområdet for modtagelse af nye flygtninge og deres familier, beskrevet under afsnittet Civilsamfund og fællesskaber.  

 

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema (PDF)

Ansøgningsskema (word)