Integration

Bornholms Regionskommune ønsker at tilbyde de bedst mulige forudsætninger for at varetage den frivillige integrationsopgave.

Vi udbyder derfor to ansøgningspuljer, der skal bidrage til at nyankomne flygtninge inkluderes i fritids- og foreningslivet:

  • En pulje på 175.000 kr. årligt i 2 år, som kan søges til at understøtte frivillige indsatser i lokalsamfundet enten via foreninger eller som støtte til særlige integrationsarrangementer.

 

  • En pulje på 1.000.000 kr. i 2017 til integrationsområdet. Puljen skal understøtte initiativer, de rhar til formål at hjælpe med integration af nye flygtninge. Det kan fx være idrætsaktiviteter, fællesspisning, børneklubber, køkkenhaver eller andre borgerdrevne initiativer, der gavner integration og fællesskab.

 

Hvordan får jeg støtte?

Bornholms Regionskommune vil gerne støtte op om arrangementer, projekter og tiltag, som styrker samspillet mellem kommunen, de frivillige og foreningslivet.

Og, som kan bidrage til eller som har som mål at:

  1. inkludere flygtninge og indvandrere i fritids- og foreningslivet
  2. give civilsamfundet mulighed og let adgang til at varetage den frivillige integrationsopgave
  3. at flygtninge og indvandreres egne ressourcer sættes i spil i civilsamfundet og/eller
  4. synliggørelse af de gode integrationshistorier i lokale såvel som landsdækkende medier

Puljerne vil ikke dække drift, men opstart af aktiviteter/projekter og arrangementer.

Hvem kan søge?

Alle kan søge: der skelnes ikke mellem enkeltpersoner, foreninger og organisationer.

Hvornår skal jeg søge?

Projektbeskrivelsen må max fylde 5 sider.

Puljerne har løbende frist.

Ansøgte beløb over 5.000 kr. behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Beløb under 5.000 kr. behandles administrativt i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

Send ansøgningen til integrationsafdelingens frivillighedsmedarbejder mette.bisgaard.olesen@brk.dk

Hent ansøgningsskema (PDF)

Yderligere information

For at få del i puljerne, skal aktiviteten være i tråd med den fælles frivillighedspolitik og -strategi samt strategier og visioner på integrationsområdet for modtagelse af nye flygtninge og deres familier, beskrevet under afsnittet Civilsamfund og fællesskaber.  

 

Ansøgningsskema

Ansøgninsskema (PDF)

Ansøgningsskema (word)