Del på facebook

Kulturaftale

Bornholms Regionskommune har en fireårig kulturaftale med Kulturministeren for perioden 2021-2024.

En kulturaftale er en frivillig aftale, der normalt indgås mellem kulturministeren og en gruppe af kommuner. Formålet med en kulturaftale er bl.a. at sætte fokus på kunst- og kulturlivet i det pågældende geografiske område og højne kvaliteten af såvel etablerede som nye kulturtilbud og -institutioner.

Kulturaftalen for Bornholm omfatter kun Bornholm. Målet med aftalen er at styrke samarbejdet mellem øens kulturinstitutioner og fremme tværfaglige partnerskaber med henblik på at tilbyde flere borgere kulturtilbud af høj kvalitet.

Kulturaftalen 2021-24 har hovedsageligt fokus på udviklingsinitiativer med national relevans vedrørende børn og unge op til 20 år


Se yderligere klik på linket Kulturaftale 2021-2024 i boksen til højre. (Åbner i nyt vindue)


Kulturaftale

Se mere om Kulturaftalens indsatsområder og mål for 2021-2024

Kulturaftale 2021-2024