Del på facebook

Ny Kulturstrategi

Bornholms Regionskommune arbejder i øjeblikket på en ny kulturstrategi, som skal være med til at vise vejen for kultur- og fritidslivets udvikling de næste år. Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget godkendte d. 6. juni 2018 en vision og de overordnede temaer, som de ønsker at arbejde videre med. Se mere i referatet fra udvalgsmødet.
 
Temaerne er: Kultur og livskvalitet, Kulturelt aktive børn og unge, Kulturelle mødesteder og Kreativitet og netværk. Borgernes idéer fra borgermødet d. 25. juni vil bidrage til udviklingen af et udkast til en plan for Bornholms kultur- og fritidsliv.
 

Her kan du læse vision og temabeskrivelser.