bøgeskov

Projekter

​På handicapområdet igangsætter vi løbende nye projekter. De kan handle om metodeudvikling, brugerinddragelse og udvikling af aktiviteter for kommunens borgere. Her kan du læse om, hvad vi er i gang med i øjeblikket.

​Bornholms medborgerskabspanel

Er kommunens fritidstilbud til udviklingshæmmede gode nok? Hvem skal bestemme, hvornår beboerne på kommunens botilbud går i bad? Hvilke idéer kunne man have til spændende arbejdspladser for udviklingshæmmede?

På Bornholm har vi lavet et medborgerskabspanel, der diskuterer alt dette. Her sidder både ledere, medarbejdere, brugere, pårørende og interesseorganisationer på handicapområdet. Vi mødes ca. 4 gange om året.

Her kan du læse kommissoriet for Bornholms medborgerskabspanel.

ICF

I øjeblikket arbejder vi på handicapområdet med at indføre ICF, som er en metode til at beskrive borgernes funktionsevne og funktionsevnenedsættelse. Bornholms Regionskommune har allerede gode erfaringer med ICF på psykiatriområdet, hvor metoden har været brugt siden 2012.

ICF er en internationalt anerkendt metode, som er udviklet af WHO. ICF kan benyttes tværfagligt og tværsektorielt. ICF flytter fokus fra sygdom og helbredelse til også at omfatte det, der har betydning for deltagelse i et almindeligt hverdagsliv, i fællesskab med andre og i samfundet.

Både myndighedsafdelingen og bo- og støttetilbuddene på handicapområdet er med i projektet. Vi regner med, at der i årene 2015-2017 vil blive udarbejdet funktionsevnevurderinger efter denne metode for alle beboere, der bor i botilbud.

Du kan læse mere om ICF på Marselisborgcentrets hjemmeside.

Kulturbærerne

​Center for Psykiatri og Handicap havde i perioden juli 2015 til februar 2016 et kulturprojekt på handicapområdet. Projektet handlede om, at personer med handicap, der ikke kan færdes uden pædagogisk ledsagelse, kunne få mulighed for at deltage i kulturelle arrangementer.

Du kan læse kommunens pressemeddelelse vedrørende projektet her: Pressemeddelelse vedr. projekt kulturbærerne

I løbet af projektperioden afviklede vi en række spændende arrangementer. Se omtalen af arrangementerne herunder:

Dukketeater "De fire årstider"

Koncert med Musica Ficta

Tur til sommerfugleparken

Film "Amazonia" i Cassiopeia i Svaneke

Velværeeftermiddag med massage

Dukketater "Babusjka"  

Tur til Sandvig med Naturvejleder

Sanseoplevelse på Gaarden - Bornholms Madkulturhus

Teater "En rigtig nisse"

Udstilling på Bornholms Kunstmuseum

Nytårskur med Andrea Pelligrini og Bjarke Mogensen

Copenhagen Steelband i Musikhuzet

Flamenco-eftermiddag

Besøg på Middelaldercentret

Vi udarbejdede også et kulturkatalog, hvor man kan læse om, hvilke museer, restauranter osv. der er egnede for mennesker med handicap. Kataloget hedder "Kulturoplevelser på Bornholm - for dig der har et handicap" og kan bl.a. findes i Bornholms Velkomstcenter og i Kulturhuset Østergade 54 i Rønne. 

Du kan også finde kataloget her: Kulturoplevelser på Bornholm - for dig der har et handicap