Parkeringsplads
Del på facebook

Biler

Der kan ydes støtte til køb af bil til personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes, eller i væsentlig grad vanskeliggør mulighed for at opnå eller fastholde et arbejde, eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Det er en betingelse for at opnå støtte, at der er behov for kørsel i et af nedenstående tilfælde

  • Til og fra arbejde
  • Til og fra uddannelse
  • Bilen kan i væsentlig grad afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse
Vi vurderer din ansøgning ud fra dit daglige kørselsbehov, så du skal have aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. Aktivitetsniveauet skal som udgangspunkt svare til, hvad der er sædvanligt for en jævnaldrende person uden funktionsnedsættelse men en i øvrigt tilsvarende livssituation.

 

Særlig indretning af bil

Du kan få tilskud til nødvendig særlig indretning af bil, uanset om der ydes støtte til anskaffelse af bil hvis:
  • Politiet stiller krav om det
  • Helbredsforholdene i øvrigt taler for det
  • Hvis det letter placering i bilen

 

Sagsbehandlingsfrist

Du vil få svar på din ansøgning indenfor 6 måneder.
 
 

Vil du søge

Vil du søge om støtte til køb af bil eller om særlig indretning kan du finde ansøgningsskemaet her.
 
Har du ikke mulighed for at sende ansøgningsskemaet digitalt, kan du udskrive og sende det til Center for Sundhed, Hjælpemidler, Helsevej 4, st, 3700 Rønne.
 
 
 

Hvad koster det

Hvis du får bevilget støtte til køb af bil, ydes støtten som et rentefrit lån, hvor der som udgangspunkt tilbagebetales halvdelen af lånet. Den anden halvdel af lånet skal ikke tilbagebetales, men nedskrives over 6 år. Hvis du har en indtægt over en fastsat grænse (i 2012, 201.000 kr.) forhøjes tilbagebetalingen efter fastsatte regler.
 
Særlig indretning bevilges altid som tilskud uden egenbetaling.
 
 

Vil du vide mere

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte Hjælpemidler på tlf. nr. 56 92 54 00. Der er åbent for telefoniske henvendelser mandag til fredag 9.00 - 11.00, og der er åbent for personlige henvendelser på Ullasvej 43 i Rønne mandag til fredag 11.00 - 13.00.
 
Ansøgninger om støtte til bil vurderes efter lov om social service § 114.
 

Parkeringskort

Vil du søge om parkeringskort til din bil, skal du henvende dig hos Danske Handicaporganisatiner.

Klik på linket nedenunder Danske Handicaporganisationer.