bus

Handybat

HandyBAT er Bornholms trafikselskabs særlige kørselsordning for personer, der ikke kan benytte de almindelige busser.
For at benytte HandyBAT skal du visiteres til ordningen. Du kan søge ved at kontakte Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn
Der er flere måder at søge på:
• Benyt digital ansøgning på www.Borger.dk eller
• kontakt Myndighed og Tilsyn på telefon 5692 60 50 eller
• Skriv til Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn, Ullasvej 17, 1, 3700 Rønne. 

Her kan du læse kommunens kvalitetsstandard for Individuel Handicapkørsel,
i daglig tale kaldet HandyBAT.

Du kan læse mere om ordningen på BAT's hjemmeside