vej
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Borger med funktionsnedsættelse Transport Integreret brugerbefordring (IBB)

Integreret brugerbefordring (IBB)

Dette er en kollektiv kørselsordning for børn og voksne, som modtager dagtilbud eller vidtgående specialundervisning, og som ikke er i stand til at transportere sig selv. For voksnes vedkommende kan der alene tilbydes kørsel med IBB mellem bopæl og dagtilbud.

Ordningen er et samarbejde mellem Psykiatri & Handicap og BAT.

Kørslen foregår efter faste køreplaner, som lægges en gang årligt. BAT planlægger kørslen på en måde, så køretiden bliver så kort som mulig for den enkelte passager. Målet er, at man højst må sidde i vognen i 1 time. Oftest er tidspunktet for afhentning tilrettelagt efter, hvornår undervisning eller dagtilbud begynder. Det vil som regel være sådan, at de, der bor længst væk fra skolen eller dagtilbuddet, bliver hentet først, og de, der bor tættest på, bliver hentet sidst på den pågældende tur.

Det er Psykiatri og Handicap, der visiterer til IBB efter indstilling fra den institution, der ønskes kørsel til. Du skal derfor henvende dig til personalet på dit dagtilbud, hvis du ønsker at køre med IBB.

Da der er mange, der bruger kørselsordningen, er det desværre ikke praktisk muligt at imødekomme individuelle ønsker til afhentnings- og hjemkomsttidspunkter. Det er heller ikke muligt at benytte IBB til anden kørsel, eksempelvis kørsel til aflastningsophold.

Herunder kan du finde en håndbog om Integreret BrugerBefordring, hvor du kan finde flere detaljer om ordningen:

Håndbog for Integreret BrugerBefordring