Barn i dårlig trivsel
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Stof og Alkohol Børn 0 - 17 år

Børn 0 - 17 år

Tilbud

Barnets Blå Hus

Barnets Blå Hus er et fri - og mødested for børn, der vokser op i familier, som har særlige udfordringer med misbrug eller psykisk sygdom. Et sted, hvor man kan møde andre med problemer i hverdagen. Man kan tale sammen, støtte hinanden og bygge nye venskaber. Både mellem børn og voksne. Barnets Blå Hus er et fristed for børn og for hele familien. Et fristed fra det, som kan være svært derhjemme og/eller i skolen. I Barnets Blå Hus kan man få et pusterum fra hverdagen og lave noget rart sammen med andre.

Læs mere om Barnets Blå Hus på Bornholm her

Åben anonym rådgivning

Åben anonym rådgivning er et tilbud til familier samt børn og unge, der har brug for en håndsrækning til at komme videre i deres udvikling.

Læs mere om Åben anonym rådgivning her.

Ungerådgivningen

Ungerådgivningen tilbyder rådgivning i forhold til unge med et problematisk forbrug af alkohol, hash og andre rusmidler.

Tilbuddet er gratis og retter sig mod tre grupper:

  • Unge i alderen 15-30 år, som tilbydes individuelle samtaleforløb og gruppeforløb.
  • Forældre/pårørende, som tilbydes rådgivning og gruppeforløb.
  • Fagfolk/professionelle, som tilbydes sparring i forhold til konkrete rusmiddel-relaterede udfordringer i (sam-)arbejdet med unge.

Kontakt: Telefon 56 92 75 19 og 56 92 75 01. Du kan også læse mere på Ungerådgivningens facebookside her.

- Ungerådgivningen har lokaler i Ungeporten på Merkurvej 10 i Rønne, men tager efter nærmere aftale også ud på øen.

TUBA

TUBA tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.

Læs mere om TUBA her.

Nyttige links

Der findes en række hjemmesider med information, brevkasse, chat mv. for børn og unge, som har problemer derhjemme, fx pga. forældrenes brug af alkohol eller stoffer. Nogle af dem kan du se herunder:
Læs mere på www.alkolinjen.dk her
Læs mere på www.bornetelefonen.dk her
Læs mere på www.netstof.dk her

Forebyggelse

  • 0-3 år: Sundhedsplejerskerne: Søger at klæde nybagte forældre på og har fokus på barnet og familiens trivsel. 
  • Gadeplansmedarbejdere:  Er en del af SSP-samarbejdet, hvor formålet igennem kontakt og opsøgende arbejde er at forebygge rusmiddel misbrug og kriminalitet.
  • Alle de andre gør det et tiltag i 6. klasse, hvor der er fokus på at ’korrigere’ de unges indtryk af andre unges risikoadfærd. 
  • Forældreaftaler: På opfordring typisk fra 6. klassers klasselærere eller forældreråd, deltager SSP-medarbejdere og politiet i et forældremøde. Formålet med deltagelsen er: At bidrage med viden om konsekvenser ved tidlig alkoholdebut. At bidrage til at forældregruppen i en klasse får udvekslet synspunkter om alkohol, fester og andre centrale problemstillinger. At bidrage til at forældregruppen indgår aftaler om fælles spilleregler omkring unge, alkohol, fester osv. – det vi kalder ’Forældreaftaler´.  At give forældrene redskaber til at indgå i en konstruktiv dialog med deres børn om alkohol, stoffer og festkultur.
  • Udskolingssamtaler:  Gennemføres af sundhedsplejerskerne i afgangsklasserne. Ønsker du mere information kontakt leder af sundhedsplejen og familiehuset på telefon 56 92 40 89.