Genoptræningsplan

Genoptræning til borgere der har været indlagt på hospital

Har du været indlagt på et hospital eller været til ambulant besøg på et hospital og har fået en genoptræningsplan med hjem, er du berettiget til at modtage genoptræning.
En genoptræningsplan giver dig ret til at modtage genoptræning uden at det koster noget.
En genoptræningsplan findes i to varianter; ”specialiseret” eller ”almen”. Hvis din genoptræningsplan er almen, skal du træne i kommunen. Er din genoptræningsplan derimod specialiseret, vil du skulle træne på hospitalet.
 
I Bornholms Regionskommune er det Genoptræningen, som modtager din genoptræningsplan fra hospitalet.
Inden for 5 hverdage derefter, bliver du kontaktet af en ergo- eller fysioterapeut for at aftale hvornår din genoptræning skal starte. 
Genoptræningen foregår på kommunens træningscentre og/eller i dit eget hjem, afhængigt af hvad det er du skal genoptræne og blive bedre til.
 
Du skal være opmærksom på, at såfremt du ønsker at modtage din træning andre steder end hos den kommunale genoptræningsenhed, så skal du selv afholde alle udgifter til genoptræning og kørsel.
 

Kørsel til genoptræning

Du er berettiget til at få befordringsgodtgørelse eller til at blive transporteret med Falck når:
 
  • Du modtager pension efter de sociale love
  • Du, i forbindelse med udskrivning fra hospitalet, har fået udarbejdet en genoptræningsplan med angivelse af at transport er nødvendigt, da din tilstand udelukker befordring med offentlig transportmidler. Undervejs i træningsforløbet vil din tilstand jævnligt blive vurderet med henblik på, om du fortsat opfylder kriterierne for at få bevilget transport.