hjemløs mand
Skip Navigation LinksBRK Borger Sundhed, sygdom Misbrug Støtte - kontaktperson (SKP)

Støtte - kontaktperson (SKP)

SKP er et opsøgende, midlertidigt tilbud for de mest socialt udsatte og isolerede borgere, som ikke selv magter at benytte sig af de etablerede tilbud. Målgruppen er ofte karakteriseret ved:

•  Problemer med misbrug og afhængighed af rusmidler
•  Ustabile boligforhold eller hjemløshed
•  Dårligt fysisk helbred
•  Ingen tilknytning til arbejdsmarkedet
•  Ringe socialt netværk
•  Manglende evne og mulighed for at drage nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne

SKPerne opsøger typisk borgerne efter henvendelser fra samarbejdspartnere, fx læger eller kommunale sagsbehandlere. Støtten drejer sig ofte om at skabe kontakt til forskellige instanser, fx egen læge, døgnplejen, Borgercentret eller misbrugsbehandlingen.

SKP’erne kan yde rådgivning om samfundets almindelige tilbud, fungere som bisidder, hjælpe med at udfylde ansøgninger osv.

Hent pjece om SKP her

Kontakt

Støtte kontaktpersonerne (SKPer) på misbrugsområdet kan kontaktes på mail til Anne Mette Larsen - anne.mette.larsen@brk.dk