Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Sundhed, sygdom Corona (Covid-19)

Corona (Covid-19)

Myndighedernes fælles hjemmeside

Sundhedsstyrelsen (smitte), Politi (arrangementer), Udenrigsministeriet (rejser), Erhvervsstyrelsen (virksomheder) har et fælles site, der hedder coronasmitte.dk, hvor de samler viden om de forskellige områder, som corona-virussen har indflydelse på. Der er ligeledes en fælles Hotline tlf. 70 20 02 33.

Kontakt til kommunens hygiejneorganisationen - skriv til os via denne mail: corona@brk.dk

Vaccination mod Covid-19 er i gang - du får invitation via e-Boks/brev, når det er din tur

Vaccinerne mod Corona/Covid-19 virus er kommet til Danmark, og de nationale myndigheders vaccinationsprogram er gået i gang. Da vaccinerne kommer lidt ad gangen til Danmark, kan alle ikke vaccineres samtidig. Sundhedsstyrelsen har foretaget den sundhedsfaglige prioriterede rækkefølge af, hvem der skal vaccineres først.
Se vaccinationskalenderen som opdateres løbende Klik her
Når du er færdigvaccineret kan du hente dit Coronapas på sundhed.dk Læs mere om hvordan du finder det - klik her.


Her finder du mere information om vaccine


Hjælp til tidsbestilling af vaccination

Region Hovedstaden tilbyder hjælp til dig, som:

 • har fået besked i e-boks/eller via brev, om at du kan bestille tid til corona-vaccine.
 • har problemer med at bestille tid til vaccine med din NemID.

Brug Bookingtelefon Bornholms bookingtelefon telefonnummer: 40 49 35 73 åben mellem kl. 8-16.

 

Muligheder for hjemtransport med en positiv Corona-test

Hvis du som gæst på Bornholm bliver konstateret smittet med Corona i forbindelse med din rejse fra Bornholm, skal du selv sørge for at isolere dig. Har du ikke mulighed for det, kan du få tilbudt hjemtransport. Det samme gælder for bosiddende bornholmere, der skulle blive konstateret smittet med Corona på deres vej hjem til øen. Transporten vil foregå som sygetransport, og der vil derfor ikke være krav om en negativ Coronatest.

Kontakt: Visiterende Sygeplejersker i Bornholms Regionskommune på telefon 56 92 70 70 for nærmere oplysninger, hvis behovet opstår.

Isolation frem til afrejse
Hvis du ikke har mulighed for at holde dig isoleret frem til hjemtransporten, vil du eventuelt kunne tilbydes en isolationsfacilitet frem til din afrejse. 

 • Hvis du er gæst på Bornholm se nedenstående afsnit: "Muligheder for ophold i isolation hvis smitte". Vi opfordrer dig til i videst mulige omfang at blive testet i dagtimerne, således, at vores visitation af eventuel patienttransport og/eller isolationsfacilitet kan ske i mellem kl. 7 og 14.
 • Hvis du er bosiddende på Bornholm og har brug for en isolationsfacilitet udenfor øen, skal du kontakte den kommune, som du opholder dig i.

Muligheder for ophold i isolation hvis smitte

Er du konstateret smittet med coronavirus, kan du evt. tilbydes ophold på en isolationsfacilitet. Bornholms Regionskommune har lavet aftale om en isolationsbolig til dig over 18 år, der er konstateret smittet med Corona (covid-19), og som opfylder følgende krav:

 • har ingen eller kun lette symptomer på smitte.
 • i høj grad er selvhjulpen og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale.

Øvrige krav for at blive tilbudt en isolationsfacilitet er, at du skal dele husstand med:

 • mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rum adskillelse.
 • én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med dig som smittet om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller
 • én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19 (jævnfør Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra).

Børn under 18 år kan kun visiteres ifølge med en voksen fra husstanden.

Vil du have en vurdering af, om du er i målgruppen for at blive tilbudt en isolationsfacilitet? Kontakt: Visiterende Sygeplejersker i Bornholms Regionskommune på telefon 56 92 70 70.

Se også: Information til dig som er smittet med Coronavirus og skal på frivilligt isolationsophold – link til dette dokument

Hjælp til transport til vaccination ved varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Som udgangspunkt sørger man selv for transport, når man skal vaccineres. Men er det ikke muligt ved egen hjælp, eller med hjælp fra pårørende, fordi man har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan man få hjælp fra kommunen.

Hjælpen opnås ved at: Kontakte vores hjælpemiddelafdeling med en anmodning om hjælp til befordring til vaccine mod COVID-19. Du eller din pårørende kan enten ringe på telefon 56 92 54 00 mellem kl. 9-11 eller din kontaktperson kan sende en anmodning via mail til: hjaelpemidler@brk.dk. I mailen skal det fremgå:  

  • at borger giver samtykke til, at der søges om hjælp til befordring i henhold til SEL § 117.
  • at der er tale om hjælp til befordring til vaccine mod COVID-19.
  • at borger har en varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.
  • at borger ikke kan transportere sig selv på anden vis, f.eks. med eget transportmiddel eller med kollektivt transportmiddel herunder HandyBAT.
  • at borger er afskåret fra transport med hjælp fra ægtefælle og nærtstående familie.

Når anmodningen er godkendt aftales transport med BATs kørselskontor.

Materialer fra Sundhedsstyrelsen - råd og retningslinjer

Sundhedsstyrelsen udgiver løbende materiale f.eks. plakater, digitale bannere med mere, med de aktuelle råd og retningslinjer. Dem du kan downloade, printe og hænge op relevante steder for eksempel på skoler, i institutioner og på arbejdspladser. 

corona råd.jpg

Testcentre på Bornholm

Sundhedsmyndighederne anbefaler i øjeblikket, at alle Bornholmere lader sig teste en gang om ugen.

Der er mange steder rundt på øen, hvor du kan lade dig teste enten via kviktest i næsen og uden tidsbestilling. Eller i halsen (PCR-test), denne kræver tidsbestilling.

Se alle teststeder Klik her

Gå til tidsbestilling Klik her

Vaccination

Sundhedsstyrelsen er godt i gang med at udrulle vaccinationsprogrammet.

På Bornholm følger vi anvisninger fra Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Region Hovedstaden om, hvem der skal vaccineres hvornår.  

Sundhedsstyrelsens side om vaccinerne

Du kan også læse mere om selve vaccinerne i denne pjece

Hotline

Nationale myndigheders fælles hotline:
Telefon nr. 70 20 02 33

Sundhedsstyrelsen Corona

Statens Serum Institut Corona

For virksomheder

Erhvervsstyrelsens site
nyheder, råd og vejledninger for virksomheder i Corona-tiden

Få hjælp - giv hjælp i Coronatiden

Brug for hjælp? Lyst til at hjælpe?

Vi har samlet en oversigt over de muligheder, du har for at få hjælp til lektier, indkøb eller noget tredje. Har du overskud og lyst til at hjælpe andre, er der også masser af muligheder for det ...

Se mere her