Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Sundhed, sygdom Corona (Covid-19)

Corona (Covid-19)

Fælles myndighedsside coronasmitte.dk

Sundhedsstyrelsen (smitte), Politi (arrangementer), Udenrigsministeriet (rejser), Erhvervsstyrelsen (virksomheder) har et fælles site, der hedder coronasmitte.dk, hvor de samler viden om de forskellige områder, som corona-virussen har indflydelse på. Der er ligeledes en fælles Hotline tlf. 70 20 02 33.

Vil du have fat i kommunens Hygiejneorganisation
kan du skrive til dem mail: corona@brk.dk 

Vi skal passe godt på hinanden og undgå smitte 

COVID-19 giver infektioner i luftvejene. Symptomer kan spænde fra helt milde symptomer til alvorlig lungebetændelse. COVID-19 smitter fra person til person gennem dråber, fx via hoste eller nys. Sundhedsstyrelsens udvidede hygiejneregler lyder:  

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
 • Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker.

Vaccination er i gang
- besked via e-Boks, når det er din tur

Vaccinerne mod Corona/Covid-19 virus er kommet til Danmark, og de nationale myndigheders vaccinationsprogram er gået i gang. Da vaccinerne kommer lidt ad gangen til Danmark, kan alle ikke vaccineres samtidig. Sundhedsstyrelsen har foretaget den sundhedsfaglige prioriterede rækkefølge af, hvem der skal vaccineres først. Nedenstående liste er fra Sundhedsstyrelsens pjece "Retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19" fra 22. december 2020. Se hele pjecen KLIK HERvaccine rækkefølge.PNG

Vejledning til borgere +65 år der modtager både personlige pleje og praktisk hjælp i hjemmet

Her kan du se, hvordan det foregår, når du bliver inviteret til at få en vaccine. Vejledning til download

Hjælp til tidsbestilling af vaccine

Borgerservice tilbyder nu hjælp til dig, som:

 • har fået besked i e-boks at du kan bestille tid til corona-vaccine
 • har problemer med at bestille tid til vaccine med din NemID
 • ikke har mulighed for at få hjælp af familie/netværk til tidsbestilling.

Du kan få hjælp ved at kontakte Borgerservice på 56 92 00 00, som satser på at kunne hjælpe over telefonen.

Hjælp til transport til vaccination ved varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Som udgangspunkt sørger man selv for transport, når man skal vaccineres. Men er det ikke muligt ved egen hjælp, eller med hjælp fra pårørende, fordi man har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan man få hjælp fra kommunen.

Hjælpen opnås ved at: Kontakte vores hjælpemiddelafdeling med en anmodning om hjælp til befordring til vaccine mod COVID-19. Du eller din pårørende kan enten ringe på telefon 56 92 54 00 mellem kl. 9-11 eller din kontaktperson kan sende en anmodning via mail til hjaelpemidler@brk.dk. I mailen skal det fremgå:  

  • at borger giver samtykke til, at der søges om hjælp til befordring i henhold til SEL § 117.
  • at der er tale om hjælp til befordring til vaccine mod COVID-19.
  • at borger har en varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.
  • at borger ikke kan transportere sig selv på anden vis, f.eks. med eget transportmiddel eller med kollektivt transportmiddel herunder HandyBAT.
  • at borger er afskåret fra transport med hjælp fra ægtefælle og nærtstående familie.

Når anmodningen er godkendt aftales transport med BATs kørselskontor.

Muligheder for ophold i isolation hvis smitte

Er du konstateret smittet med coronavirus, kan du evt. tilbydes ophold på en isolationsfacilitet. Bornholms Regionskommune har lavet aftale om en isolationsbolig til dig over 18 år, der er konstateret smittet med Coronavirussygdom (covid-19), og som opfylder følgende krav:

 • har ingen eller kun lette symptomer på smitte.
 • i høj grad er selvhjulpen og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale.

 Øvrige krav for at blive tilbudt en isolationsfacilitet er, at du skal dele husstand med:

 • mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rum adskillelse.
 • én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med dig som smittet om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller
 • én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19 (jævnfør Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra).

Børn under 18 år kan kun visiteres ifølge med en voksen fra husstanden.

Vil du have en vurdering af, om du er i målgruppen for at blive tilbudt en isolationsfacilitet?Kontakt: Visiterende Sygeplejersker i Bornholms Regionskommune mellem kl. 8-13 på telefon 56 92 70 70.

Se også: Information til dig som er smittet med Coronavirus og skal på frivilligt isolationsophold – link til dette dokument

Materiale der råd og retningslinjer

Sundhedsstyrelsen udgiver løbende materiale f.eks. plakater, digitale bannere med mere, med de aktuelle råd og retningslinjer. Dem du kan downloade, printe og hænge op relevante steder for eksempel på skoler, i institutioner og på arbejdspladser. 

Hent materialet her

corona råd.jpg

Vaccination

Sundhedsstyrelsen er godt i gang med at udrulle vaccinationsprogrammet.

På Bornholm følger vi anvisninger fra Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Region Hovedstaden om, hvem der skal vaccineres hvornår.  

Sundhedsstyrelsens side om vaccinerne

Du kan også læse mere om selve vaccinerne i denne pjece

Hotline

Nationale myndigheders fælles hotline:
Telefon nr. 70 20 02 33

Sundhedsstyrelsen Corona

Statens Serum Institut Corona

For virksomheder

Erhvervsstyrelsens site
nyheder, råd og vejledninger for virksomheder i Corona-tiden

Få hjælp - giv hjælp i Coronatiden

Brug for hjælp? Lyst til at hjælpe?

Vi har samlet en oversigt over de muligheder, du har for at få hjælp til lektier, indkøb eller noget tredje. Har du overskud og lyst til at hjælpe andre, er der også masser af muligheder for det ...

Se mere her