Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Byggeri Støj fra bygge- og anlægsarbejder

Støj fra bygge- og anlægsarbejder

​​​​​​​​​

Ved møde i Natur-, Miljø- og Planudvalget er der vedtaget en generel forskrift for støj fra bygge- og anlægsarbejder. Forskriften gælder for hele Bornholm.

 

Forskriften finder bl.a. anvendelse ved

  • Nybyggerier
  • Større nedrivningsarbejder
  • Facaderensning
  • Knusning af bygge- og anlægsmaterialer
  • Brug af mobile asfalt-/jordbehandlingsanlæg

 

I forhold til byggetilladelser har de rammer, der findes i retningslinjen været indsat som vilkår. Rammerne i den vedtagne forskrift finder anvendelse, også selv om der ikke er henvist til dem i byggetilladelsen.

 

Du kan finde forskriften i boksen til højre på denne side.