Drift af jordbrug
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Landbrug Tilskud til drift af landbrugsjord

Tilskud til drift af landbrugsjord

NaturErhvervstyrelsen administrerer en række støtteordninger til fremme af mere miljøvenligt jordbrug. Ordningerne ændres og tilpasses løbende. Tidligere var ordningerne samlet under overskriften "MiljøVenligt Jordbrug (MVJ)" og blev administreret af regionskommunen. Som følge af kommunalreformen varetages al administration af ordningerne nu af NaturErhvervstyrelsen.

Tilskudsordningerne er en del af landdistriktsprogrammet, som finansieres af EU og den danske stat. Det nye landdistriktsprogram for perioden 2014-2020 er endnu ikke godkendt i EU og mulighederne i de enkelte ordninger derfor heller ikke meldt ud.

Henvendelser vedr. tilskud til miljøvenlig jordbrugsdrift, herunder også ansøgninger om ændringer, dispensationer o. lign. af igangværende ordninger, skal rettes til NaturErhvervstyrelsen:

Kundevejledningen
Tlf.: 33 95 80 00
Normale åbningstider:
Mandag-torsdag fra 9.00-16.00
Fredag fra 9.00-15.00

Information om nye og gamle tilskudsordninger kan ses på Natur og Erhverstyrelsen hjemmeside.

På regionskommunens hjemmeside kan du under ”Arealinformationer” se, om der på dine arealer er udpegninger som f.eks. Natura 2000 og § 3 områder, der kan have betydning for mulighederne for at søge tilskud.