Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Grøn tilskudspulje

Grøn tilskudspulje

I foråret 2020 blev Bornholm hædret og tildelt € 0,5 mio. (kr. 3,73 mio.) i præmiesum fra Responsible Island Prize, der er en del af EU-programmet Horizon 2020.

Præmiesummen blev lagt i Grøn tilskudspulje under Kommunalbestyrelsen og blev tildelt projekter, der understøtter aktiviteter, som skaber grøn omstilling på Bornholm - og som bidrager til Kommunalbestyrelsens overordnede vision om et klimavenligt og CO2 neutralt samfund.

Grøn tilskudspulje er afsluttet

Som følge af budgetforliget mellem Socialdemokratiet og Venstre den 2. september 2021 er Grøn tilskudspulje afsluttet. Det er indgået i forliget, at midlerne fra puljen i stedet skal bruges på at sikre, at der sættes handling bag visionerne i Bornholms strategi for grøn mobilitet, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i efteråret 2021. 

Grøn tilskudspulje

Puljen understøtter projekter, der skaber grøn omstilling på Bornholm og bidrager til kommunalbestyrelsens overordnede vision om et klimavenligt og CO2 neutralt samfund.

Spørgsmål kan rettes til Regional Udvikling
tlf. 56 92 10 59 eller mail:
udvikling@brk.dk

Skriv venligst "Grøn tilskudspulje" i emnefeltet.