Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Udbud ANNULLERET nyt udbud på vej! - EU-Udbud af rammeaftale på levering af fødevarer

ANNULLERET nyt udbud på vej! - EU-Udbud af rammeaftale på levering af fødevarer

Opdateret 15.11.2019.

Udbud af fødevarer til Bornholms Regionskommune udsættes, da der under spørgefristen er indkommet spørgsmål, der afstedkommer ændringer i mindstekrav til tilbudsgivere.

Udbudsmaterialet tilpasses og udbydes snarest muligt på ny.

Annulleret

EU-Udbud af rammeaftale på levering af fødevarer til Bornholms Regionskommune 2020 - 2024.

Bornholms Regionskommune sender hermed rammeaftale på levering af konventionelle og økologiske fødevarer, i EU-udbud.

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015).

Udbuddet er et sortimentsudbud, hvor der tages højde for dagspriser, sæsonudsving, sortimentstilpasning m.v. Tilbudsgiver skal byde ind med en rabatsats på de enkelte udbudte varekategorier.

Formålet med nærværende udbudsproces er at finde den tilbudsgiver, som baseret på de i udbudsmaterialet opstillede mindstekrav vil kunne opfylde ordregivers behov for indkøb af fødevarer til lavest mulige priser.

Tilbudsgiverne behøver ikke, som i forbindelse med traditionelle udbud, at udfylde omfattende lister. Tilbudsgiverne skal til brug for evalueringen, fra tilbudstidspunktet blot give ordregiver login til Tilbudsgivers opdaterede aktuelle dagspriser inden for det sortiment Ordregiver har udbudt.

Rammeaftaleperioden er 1. maj 2020 – 30. april 2024.

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din browser:

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.