cyklister på cykelvej
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Udbud Servicebygninger langs Bornholms cykelveje - prækvalifikation

Servicebygninger langs Bornholms cykelveje - prækvalifikation

Bornholms Regionskommune ønsker at etablere en række nye servicebygninger i forbindelse med en modernisering af Bornholms cykelveje.

Langs de nationale og regionale cykelveje på Bornholm er der i dag et antal servicebygninger med toiletter, der ikke lever op til de moderne krav der stilles til hygiejne, handicapforhold, komfort m.v. og derfor skal udskiftes.

Projektets omfang

Projektet omfatter etablering af ca. 18 ens servicebygninger.
Bygningerne udgør hver ca. 11,5 m2 og placeres individuelt i både land- og byområder.

Konkurrence- og samarbejdsform

Byggeriet udbydes som et begrænset udbud (med prækvalifikation) efter tilbudsloven i en totalentreprisekonkurrence med efterfølgende projektering og udførelse. På baggrund af et af bygherren udarbejdet byggeprogram fremkommer hvert team med en løsning på det samlede projekt.
Opgaven tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Der udbetales ikke konkurrencevederlag.

Prækvalifikationsmateriale

  • Interesserede virksomheder der omfatter de nødvendige kompetencer eller teams bestående af entreprenør, - arkitekt og ingeniør kompetencer kan anmode om deltagelse.
    Anmodningen skal vedlægges følgende oplysninger:
  • Kortfattet firmapræsentation med organisationsplan, firmanavn,kontaktoplysninger, selskabsform, CVR-nummer og ansvarlig kontaktperson.(max. 2 A4 sider).
  • Regnskabstal for de seneste 3 disponible regnskabsår, med nettoomsætning,resultater før skat og egenkapital (max. 2 A4 sider).
  • Oplysning om tilbudsgivers gennemsnitlige antal beskæftigede, opdelt efteruddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. (ikke cv’er).
  • Angivelse af op til 3 referencer fra tilsvarende eller sammenlignelige opgaverudført i løbet af de seneste 5 år. Referencer skal som minimum oplyseprojektnavn, bygherre, opgavens størrelse, entrepriseform samt beskrivelse aftilbudsgivers ydelser og tilbudssum (max. 1 A4 side pr. reference).
  • Tro- og loveerklæring vedrørende ubetalt gæld til det offentlige.
  • Prækvalifikationsansøgeren skal have en positiv egenkapital i det senestoffentliggjorte regnskab.

Ordregiver vil udvælge de mest kvalificerede ansøgere på baggrund af en helhedsvurdering af den efterspurgte dokumentation. Der udvælges maksimalt 5 tilbudsgivere.

Foreløbig projektbeskrivelse

Foreløbig projektbeskrivelse kan rekvireres hos ordregivers bygherrerådgiver.

Anmodning om prækvalifikation

Skal fremsendes pr. mail til ordregivers bygherrerådgiver:

Tobias Foght, Lilholm & Partnere ApS, Lundtoftegårdsvej 95, 1.,
2800 Kongens Lyngby, e-mail: tf@lilholmogpartnere.dk

Senest den: 27.november 2017, kl. 12:00

I emnefeltet skal anføres: ”Ansøgning om prækvalifikation vedr. Servicebygninger langs Bornholms cykelveje” Tidsplan for projektet Tidsplan for projektet vil fremgå af den foreløbige projektbeskrivelse.