Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Udbud Udbud af urologiprodukter

Udbud af urologiprodukter

Bornholms Regionskommune udbyder urologiprodukter sammen med sit indkøbsfællesskab

Indkøbsfællesskab Nordsjælland, som Bornholms Regionskommune er en del af, består af i alt 13 kommuner. Indkøbsfællesskabet er gået sammen om at udbyde urologiprodukter.

Udbuddet omfatter levering af urologiprodukter bevilliget efter Servicelovens § 112 og i mindre omfang køb af urologiprodukter til kommunernes egne sygeplejersker, sygeplejedepoter, plejecentre og lignende til behandling efter Sundhedsloven.

Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud hvor det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af tildelingskriteriet pris.

Der vil efter endt udbudsproces blive indgået rammeaftale med én leverandør.

Procedure

Ordregiver har valgt at gennemføre udbuddet digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Udbudsmaterialet kan rekvireres gennem Mercell via dette link:

Link til mercell

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet "Meld din interesse ".

Hvis ikke du er licenshaver hos Mercell, skal du udfylde en registrering af dit firma. Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Når du har foretaget registreringen kan du se udbudsmaterialet, og alle relevante informationer om krav til deltagelse, tilbudsfrist osv.

Tilbudsfrist

15. maj 2018, kl. 12.00