cykelvej
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Udbud Udvidelse af Bornholms cykelveje - Projekt A - Haslevej

Udvidelse af Bornholms cykelveje - Projekt A - Haslevej

​Bornholms Regionskommune udbyder herved i offentlig licitation i henhold til Tilbudsloven, nye enkeltrettede cykelstier og fortove i begge vejsider på national cykelrute 10 på Haslevej, udført i hovedentreprise.

Bornholms Regionskommune udarbejdede i 2010 en udviklingsplan for Bornholms Cykelveje. Udviklingsplanen skulle ses som en videreførelse af etableringen af det bornholmske cykelvejnet, som blev startet i 1984. Da udviklingsplanen aldrig opnåede den fornødne finansiering, opstod et nyt cykelprojekt under Bornholms Cykelveje 2016-19, der nu realiseres med hjælp fra forligskredsen bag grøn transportpolitik.

Det udbudte arbejde er en del af dette projekt.

Projektets omfang
Anlægsarbejdet omfatter i hovedtræk følgende:

 • Udvidelse- samt renovering af cykelsti med asfalt, i alt ca. 2.240 m2
 • Udvidelse- samt renovering af fortov med chaussesten, i alt ca. 2.400 m2
 • Etablering af nyt fortov med asfalt, i alt ca. 400 m2
 • Regulering af diverse eksisterende forhold
 • Trafikafvikling
 • Beplantning

Overordnet tidsplan

 • Udbudsmateriale vil være tilgængeligt fra den 09.08.2017
 • Der afholdes besigtigelse den 15.08.2017
 • Licitation den 30.08.2017
 • Anlægsarbejde forventes opstartet uge 38, 2017
 • Anlægsarbejde forventes afleveret uge 51, 2017

 

Oplysninger vedrørende teknisk og økonomisk formåen
For at komme i betragtning til opgaven, skal tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud, dokumentere erfaring med tilsvarende opgaver i form af 2 referencer udført i løbet af de seneste 5 år. Referencer skal omfatte anlæg af køre- og cykelveje samt fortove, udført i hovedentreprise. Referencer skal som minimum oplyse projektnavn, bygherre, opgavens størrelse, entrepriseform samt beskrivelse af tilbudsgivers ydelser og tilbudssum (max. 1 A4 side pr. reference).

Udbudsmaterialet
Udbudsmaterialet kan downloades via Byggeprojekt.dk fra onsdag den 09.08.2017
Tilmelding foregår via følgende link: https://app.byggeprojekt.dk/public/1287-Bornholms_Cykelveje
Der afholdes digital licitation via byggeprojekt.dk.
Afleveringskrav samt yderligere forhold vedr. udbuddet vil fremgå af udbudsmaterialet.
Tildelingskriterie
Opgaven tildeles efter kriteriet laveste pris.