ndr kystvej
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Udbud Udvidelse af Bornholms cykelveje

Udvidelse af Bornholms cykelveje

Projekt C: Nordre Kystvej i Rønne

Bornholms Regionskommune udbyder herved i offentlig licitation, i henhold til Tilbudsloven, nye cykelstier og fortove på national cykelrute 10 på Nordre kystvej fra Haslevej til Silkegade, udført i hovedentreprise

Bornholms Regionskommune udarbejdede i 2010 en udviklingsplan for Bornholms Cykelveje. Udviklingsplanen skulle ses som en videreførelse af etableringen af det bornholmske cykelvejnet, som blev startet i 1984. Da udviklingsplanen aldrig opnåede den fornødne finansiering, opstod et nyt cykelprojekt under Bornholms Cykelveje 2016-19, der nu realiseres med hjælp fra forligskredsen bag grøn transportpolitik.

Det udbudte arbejde er en del af dette projekt.

Projektets omfang
Anlægsarbejdet omfatter i hovedtræk følgende:

 

  • Etablering af to kantstensbegrænsede cykelstier på 2,00 m og fortove på 1,38 m i begge vejsider på en strækning på ca. 1,1 km
  • Regulering af diverse eksisterende forhold samt trafikafvikling
  • Beplantning

 

Overordnet tidsplan
Udbudsmateriale vil være tilgængeligt fra den 02.11.2018
Licitation den 29.11.2017
Anlægsarbejde forventes opstartet uge 1, 2019
Anlægsarbejde forventes afleveret uge 51, 2019

Oplysninger vedrørende teknisk og økonomisk formåen
For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud dokumentere erfaring med tilsvarende opgaver i form af 2 referencer udført i løbet af de seneste 5 år. Referencer skal omfatte anlæg af cykelstier, fortove, vejafvanding og trafikafvikling. Referencer skal som minimum oplyse projektnavn, bygherre, opgavens størrelse (angivet i DKK), entrepriseform samt beskrivelse af tilbudsgivers ydelser og tilbudssum (max. 1 A4 side pr. reference).

Udbudsmaterialet
Udbudsmaterialet kan downloades via Byggeprojekt.dk fra onsdag den 02.11.2018

Tilmelding foregår via følgende link:
https://app.byggeprojekt.dk/public/1414-Bornholms_Cykelveje
 
Der afholdes digital licitation via byggeprojekt.dk.

Afleveringskrav samt yderligere forhold vedr. udbuddet vil fremgå af udbudsmaterialet.

Tildelingskriterie
Opgaven tildeles efter kriteriet laveste pris. 


Med venlig hilsen
Bornholms Regionskommune

I øvrigt er følgende rådgivere tilknyttet sagen:
Atkins, Totalrådgiver
Lilholm & Partnere, Bygherrerådgiver