Cykel sti - Døndalen- Gudhjem
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Udbud Udvidelse af Bornholms cykelveje

Udvidelse af Bornholms cykelveje


Udvidelse af Bornholms cykelveje
Projekt B: B1 Døndalen-Gudhjem og B2 Aarsdale-Nexø

Bornholms Regionskommune udbyder herved i offentlig licitation i henhold til Tilbudsloven, nye kantbaner og fællesstier på national cykelrute 10 fra Døndalen til Gudhjem, samt omlægning af national cykelrute 10 fra Aarsdale til Nexø, udført i hovedentreprise.

Bornholms Regionskommune udarbejdede i 2010 en udviklingsplan for Bornholms Cykelveje. Udviklingsplanen skulle ses som en videreførelse af etableringen af det bornholmske cykelvejnet, som blev startet i 1984. Da udviklingsplanen aldrig opnåede den fornødne finansiering, opstod et nyt cykelprojekt under Bornholms Cykelveje 2016-19, der nu realiseres med hjælp fra forligskredsen bag grøn transportpolitik.
Det udbudte arbejde er en del af dette projekt.

Projektets omfang
Anlægsarbejdet omfatter i hovedtræk følgende:

  • Udvidelse af kantbaner i begge vejsider- og på dele af strækningen kun på vandsiden til 1,5 m, i en strækning på ca. 5,6 km.
  • Udvidelse af cykelbaner i begge vejsider på 1,5 m, i en strækning på ca. 2,6 km.
  • Etablering af støttevægge, herunder opsætning af broautoværn de steder støttemuren overstiger 1 m, og skråningsanlæg
  • Regulering af diverse eksisterende forhold samt trafikafvikling
  • Beplantning


Overordnet tidsplan
Udbudsmateriale vil være tilgængeligt fra den 28.11.2017
Der afholdes besigtigelse den 04.12.2017
Licitation den 22.12.2017
Anlægsarbejde forventes opstartet uge 09, 2018
Anlægsarbejde forventes afleveret primo maj, 2019.

Oplysninger vedrørende teknisk og økonomisk formåen
For at komme i betragtning til opgaven, skal tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud, dokumentere erfaring med tilsvarende opgaver i form af 2 referencer udført i løbet af de seneste 5 år. Referencerne skal omfatte anlæg af afvandings-, belægnings- og brolægningsarbejder, samt trafikafvikling og eventuelt støttemursarbejder. Referencer skal som minimum oplyse projektnavn, bygherre, opgavens størrelse, entrepriseform samt beskrivelse af tilbudsgivers ydelser og tilbudssum (max. 1 A4 side pr. reference).

Udbudsmaterialet
Udbudsmaterialet kan downloades via Byggeprojekt.dk fra tirsdag den 28.11.2017
Tilmelding foregår via følgende link:
https://app.byggeprojekt.dk/public/1331-Bornholms_Cykelveje

Der afholdes digital licitation via byggeprojekt.dk.
Afleveringskrav samt yderligere forhold vedr. udbuddet vil fremgå af udbudsmaterialet.

Tildelingskriterie
Opgaven tildeles efter kriteriet laveste pris.

Med venlig hilsen
Bornholms Regionskommune

I øvrigt er følgende rådgivere tilknyttet sagen:
Atkins, Totalrådgiver
Lilholm & Partnere, Bygherrerådgiver