Bølger på kysten
Del på facebook

Analyser

Vækstanalyse Bornholm
På vækstforummødet den 30. september 2013 blev de strategiske muligheder og udfordringer for vækst i det bornholmske erhvervsliv drøftet. Det skete som optakt til revideringen af erhvervsudviklingsstrategien "Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst-ø".
Vækstforums drøftelse tog udgangspunkt i rapporten "Vækstanalyse Bornholm". Analysen bygger på et omfattende datagrundlag som omfatter telefoninterviews med mere end 200 virksomheder og dybdeinterviews med 18 virksomheder.
 
Hent rapporten samt oplæg fra mødet her:
 
Vækstforums opgave er blandt andet, at overvåge de regionale vilkår for erhvervslivets økonomiske vækst.
Bornholms Vækstforum udgiver selv analyser og undersøgeler og samarbejder også med de øvrige regioner om analyser på tværs af geografien. Derudover måler vi også effekterne af de projekter, som Vækstforum indstiller midler til.
 
Generelle analyser

Bornholm - Produktion og beskæftigelse - 2012.pdf
Bornholmske erhvervsindikatorer 1996 - 2008.pdf
Faktaark om Bornholm - 2012.pdf
Kompetenceudvikling Bornholm - Barrierer og muligheder - 2006.pdf
Udgangspunktet for vækst på Bornholm - 2005.pdf
Vækst på Bornholm - barrierer og potentialer - 2006.pdf
Regionaløkonomiske perspektiver - 2012.pdf
Danmarks produktivitet - hvor er problemerne - 2013.pdf
Vækstanalyse, 2013.pdf

Strategiske analyser om oplevelsesøkonomiske potentialer, 2006

Bornholms kreative potentiale - 2006.pdf
Bornholmske designsmede - 2006.pdf
Innovative møder - 2006.pdf
Kultur- og oplevelsesøkonomien - 2006.pdf

Bornholms Vækstbarometer, 2008-2009