Både i Vigehavn
Del på facebook

Klynger

​Bornholms Vækstforum ser et stort potentiale i en markant satsning på erhvervsklynger for at fremme erhvervsudviklingen på Bornholm, da studier har vist, at virksomheder, der indgår i erhvervsklynger, har nogle konkurrencefordele, som virksomheder, der står alene, ikke har. Derfor har Bornholms Vækstforum understøttet klyngeudvikling gennem flere projekter.
 
Til at begynde med har klyngeudviklingen primært kredset om følgende seks brancheområder: Regionale fødevarer, Jordbrugserhvervet, Turisme, Maskiner og teknik, Bygge og anlæg og Oplevelser. I seneste klyngeudviklingsprojekt ”Klyngeudvikling i udkantsområder”, der slutter ultimo 2011, er virksomheder samlet på tværs af brancher i forskellige såkaldte universer: Oplevelsesunivers, Fødevarerunivers, og Bornholm som Grønt teknologiunivers. Universerne kan, som nedenstående illustration også viser, supplere eller overlappe hverandre.

tegning
På den måde er klyngesamarbejdet – på trods af virksomhedernes indbyrdes konkurrence – kommet godt fra start, idet flere virksomheder er i gang med at indgå forpligtende samarbejder omkring at udvikle nye produkter eller services.
 
Klyngerne vil fortsat være dynamiske og samarbejdet kan udvides eller afsluttes efter behov. I den sammenhæng er det væsentligt at se på, om samarbejdet skaber vækst.